Az aacheni Peter und Irene Ludwig Stiftung letétje

Filippov, Andrej

Kivágás egy oszlopfőről I–IV. (1990)

Andrej Filippov a moszkvai konceptualisták köréhez tartozik. Munkáira a képi és szöveges jelképek, valamint a formai kérdések iránti érdeklődés egyaránt jellemző. 1976−1981 között a Moszkvai Művész Színház stúdiójában tanult, 1982-ben kezdett festeni. 1982−84 között rendszeresen kiállított a moszkvai APT-ART galériában („lakásművészet”: magánlakásban megrendezett, nem hivatalos kiállítások). 1987-ben csatlakozott az Avantgárdok Klubjához (KIAva). 2009 óta Jurij Alberttel és Viktor Szkerszisszel dolgozik a Cupidon csoport tagjaként.

Filippov egyik kedvelt szimbóluma az Oroszország címerében szereplő kétfejű sas, amely Kelet és Nyugat egységét, illetve szétválasztottságát szimbolizálja. A négy különböző alapszínnel megfestett „kivágatban” az eredeti motívum egyes részleteit tükrözi, transzponálja, az eredeti címertani jelentéstől eltávolodva absztrakt, Rorschach-teszthez hasonló ábrákat alkotva. Festményeiben és színpadias – különböző tárgyakból, feliratokból és festményekből – álló nagyméretű installációiban a hatalom struktúráját, a nagy birodalmak (Róma, Bizánc, Oroszország) tündöklését és bukását vizsgálja egyedi szimbólumokon keresztül. 2015 őszén Filippov a 6. Moszkvai Biennále díszvendége.
« VISSZA  

Iratkozzon fel
HÍRLEVELÜNKRE!