Vásárlás az aacheni Peter und Irene Ludwig Stiftung támogatásával, 2009

Snyder, Sean

Kiállítás (2008)

Technika: videó (56)
Sean Snyder (1972, Virginia Beach, USA), a Berlinben, Kijevben és Tokióban élő amerikai művész a vizuális tömegkultúra hatásait vizsgálja projektjeiben. Videóit, szövegeit és képeit installációk és publikációk formájában mutatja be és teszi közzé, amelyeket mindig komoly kutatómunka előz meg. Témáit a XX. és XXI. század „tényfeltáró” tömegmédiája határozza meg, a hidegháború idejétől az iraki történésekig. Snyder a legkülönbözőbb forrásokat használja műveiben, hivatalos információs csatornákat, hírügynökségi anyagokat, kormányjelentéseket éppúgy, mint magán weboldalakat, digitális és nem digitális archívumokat, feltárva a képdömpingben megjelenő manipulációs effektusokat és a hátterükben álló ideológiát is.
2008-as Kiállítás című videoinstallációjának kiindulópontja egy 1965-ös szovjet propagandafilm, amely egy falusi múzeum megnyitó ünnepségét dokumentálja. Snyder ebben az installációjában is a különböző ideológiai rendszerek közötti fordítási és adaptációs nehézségekre fókuszál, miközben elzárkózik bármilyen értékítéletet is magába foglaló értelmezéstől.
« VISSZA  

Iratkozzon fel
HÍRLEVELÜNKRE!