Vásárlás az aacheni Peter und Irene Ludwig Stiftung támogatásával, 2011

Mureşan, Ciprian

Kommunizmus sosem volt (2006)

A Kolozsváron élő román képzőművész vázlatszerű rajzokból, videókból, átalakítható installációkból összeálló kritikai tevékenysége a poszkommunista Románia állapotának leírására irányul. A neo-marxista és posztstrukturalista IDEA folyóirat szerkesztőségi tagjaként Mureşan aktív közreműködője egy kis, radikális elméleti műhelynek, amely jelentős szerepet vállalt a kritikai értelmiség megerősítésében és a rendszerváltás utáni átmenet időszakának a földolgozásában.
Kommunizmus sosem volt című munkájának alapanyaga a Ceauşescu-korszak nagy tömegrendezvényeinek, a „Megéneklünk Románia” elnevezésű propaganda műsoresteknek a hangfelvétele. A fekete bakelitlemezből kivágott betűk állítása nem pusztán egy történelmi tény cáfolatának abszurditásával provokál, hanem az ideológia vizsgálatának szükségességét is követeli. A romániai totalitárius rendszer kisajátította annak a – vele ellentétes természetű – társadalmi-gazdasági és ideológiai rendszernek a fedőnevét, amelyről idáig nem létezhet empirikus tapasztalat, lévén, hogy sosem valósult meg. Ciprian Mureşan munkája nem pusztán a múlt dekonstrukciójára, hanem a jövőbe kivetített ideológiák esetleges megvalósítására irányul.
(Kürti Emese)
« VISSZA  

Iratkozzon fel
HÍRLEVELÜNKRE!