Vásárlás a Nemzeti Kulturális Alap hozzájárulásával, 2009

Nemes Csaba

Kádár üdülője 4. (2009)

Ha léteznek olyan helyszínek, amelyeket a média szinte „túlábrázolt”, akkor vannak olyanok is, amelyeket egészen a közelmúltig megpróbáltak elrejteni a nyilvánosság figyelő tekintete elől. Ilyen a Kádár-villaként számon tartott épület is, amely a párttitkár és magas rangú állami vezetők nyaralója volt a Balaton partján. A titokzatosság és az elzártság bizseregtető atmoszféráján túl Nemes Csaba számára az épületnek további jelentősége is van: az előző rendszerben uralkodó kultúrpolitikának a modernizmushoz való kettős viszonya, amely a képi modernizmust, vagyis az absztrakciót szigorúan ellenezte, ám az építészetit nagyon is sokra tartotta. Ennek oka persze az lehetett, hogy a két műfaj modernizmusának elvei eltérőek; az építészetben a szimbolikus és térelrendezési átláthatóságról úgy vélték, hogy kihat a társadalom szerveződésének elvére is. Ezt a paradoxont jeleníti meg a festmény. Nemes Csaba képén az épület egyfajta emlékművé válik, mely megemlékezik saját, elmúlt rendszerbeli titokzatos létezéséről. Másfelől épp a titok miatt válhat az épület ma emlékművé: a villa egy kor portréja is, amelynek ellentmondásaira bár utal a kép, de a kép felületén, közvetlenül nem jeleníti meg.


Timár Katalin
« VISSZA  

Iratkozzon fel
HÍRLEVELÜNKRE!