Gyakornok

LUDWIG GYAKORNOKI PROGRAM

A 2010-ben létrehozott Ludwig Gyakornoki Program célja lehetőséget biztosítani a kortárs művészet iránt érdeklődő egyetemistáknak, hogy tanulmányaik idején megismerkedjenek egy kortárs művészeti múzeum szakmai működésével a muzeológia, a kiállítás-rendezés, a múzeumpedagógia, a kommunikáció, valamint a nemzetközi kapcsolatok területén. 
A Program keretében megszerzett tapasztalatot a gyakornokok a későbbiekben is jól hasznosíthatják magángalériáknál, kiállítóhelyeknél vagy muzeális intézményekben végzendő munkájukhoz. 
A Ludwig Gyakornoki Program keretében osztályoktól függően 120-200 gyakorlati munkaóra teljesítését várjuk el. A gyakorlat elvégzéséről magyar és angol nyelvű igazolást állítunk ki. A fogadó osztályok és részletes leírásuk


KIÁLLÍTÁSI OSZTÁLY

A Kiállítási Osztály foglalkozik az időszaki kiállítások létrehozásával, így a gyakornok feladata segédkezni a kiállítások előkészítésében és szervezésében (telefon, levelezés, adminisztráció, fordítások). Elvárás a kommunikációképes angol nyelvismeret, az alapvető tájékozottság a kortárs hazai intézményrendszerről és művészeti szcénáról, a jó szervezőkészség, a precizitás, a jó kommunikációs készség, az önálló munkavégzés képessége. A Kiállítási Osztály esetében a gyakorlati idő 160 óra.GYŰJTEMÉNYI OSZTÁLY ÉS KÖNYVTÁR

A Gyűjteményi Osztály a Múzeum saját gyűjteményével foglalkozik - ide tartozik a műtárgyak gyűjtése, nyilvántartása, tudományos feldolgozása, bemutatása, restaurálása és kölcsönzése. A gyakornok feladata a szakmai háttérmunka segítése és a művek kutatásában való részvétel. Ezek mellett lehetősége nyílik bekapcsolódni az adattári és könyvtári munkába. Utóbbi helyre könyvtár szakos hallgatókat is örömmel fogad a Ludwig Múzeum Könyvtára. A könyvtárunkban gyakorlati ismereteket szerezhetnek egy szakkönyvtár működésével, felépítésével kapcsolatban, valamint betekintést nyerhetnek a katalogizáló munka fázisaiba. A Gyűjteményi Osztály esetében a gyakorlati idő 160 óra.MÚZEUMPEDAGÓGIAI OSZTÁLY

A Múzeumpedagógiai Osztály iskolás csoportoknak szóló foglalkozások, családi, felnőtt és gyerekprogramok előkészítésével és megvalósításával, illetve a foglalkozások anyagainak összeállításával foglalkozik. Az itteni gyakornokoskodás különösen ajánlott a múzeumpedagógia iránt komolyan érdeklődő hallgatóknak. A Múzeumpedagógiai Osztály esetében a gyakorlati idő 120 óra.KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY

A múzeum kommunikációval, sajtóügyintézéssel foglalkozó részlegén gyakornoki feladat lehet a múzeumkommunikációs háttérmunkában való részvétel, az adatgyűjtés, valamint a kapcsolattartás-és építés. A Kommunikációs Osztály esetében a gyakorlati idő 120 óra.NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK OSZTÁLYA

A Múzeum nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó irodájának feladata a kortárs magyar képzőművészeti szcéna nemzetközi megjelenésének elősegítése és támogatása. A gyakornokok az osztály munkájának minden szegmensébe bekapcsolódnak a honlapszerkesztéstől, az adminisztrációtól és a kommunikációtól kezdve az Iroda működésének legfontosabb területéig, amely a kurátori vizitorprogramok szervezése, a magyar művészek jelentős nemzetközi műteremprogramokban, biennálékon és kiállításokon való részvételének előkészítése és lebonyolítása, valamint a kortárs képzőművészet nemzetközi intézményeivel együttműködésben kiállítások, konferenciák, nyilvános események és egyéb projektek menedzselése. Fontos, hogy a gyakornok jó szervezőkészséggel rendelkezzen, legyen talpraesett, kommunikatív, és magas szinten beszéljen angolul. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda gyakorlati idő legalább 200 óra.IGAZGATÓI TITKÁRSÁG

Az Igazgatói Titkárság működése során ellátja az Igazgató operatív munkájához közvetlenül kapcsolódó érdemi szervezési és adminisztratív feladatokat, elvégzi a kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat, valamint a vezetők együttműködési feltételeit segíti. Az osztályra jelentkező gyakornok feladata az osztály adminisztrációs és operatív teendőinek segítése, rendezvények szervezésében való háttérmunka elvégzése (telefonok, dokumentumkezelés, levelezés stb.). Az Igazgatói Titkárság esetében a gyakorlati idő 120 óra.JOGI OSZTÁLY 

A Jogi Osztály feladata a Múzeum működéséhez szükséges jogi háttér biztosítása, a Múzeum szerződéseinek előkészítése, szövegezése, megkötése, belső szabályzatok elkészítésében való részvétel, munkajogi és polgárjogi ügyek ügyintézése, okiratok szerkesztése. Az osztályra jelentkező gyakornok feladata a szerződések előkészítésével, valamint a belső szabályzatokkal kapcsolatos jogi előkészítő, kutató, jogi asszisztensi munkák elvégzése. A Jogi osztály esetében a gyakorlati idő 120 óra.

 


A jelentkezéshez a fényképes önéletrajz mellé kérünk csatolni egy motivációs levelet is, amelyben a pályázó részletesen kifejti az érdeklődési körét és a megpályázott osztály jelentőségét eddigi képzése és további célkitűzései szempontjából.

A múzeum egy alkalommal egy osztály megpályázását javasolja. Ettől a pályázó saját belátása szerint eltérhet, de egy határidőre maximum két, formailag megfelelő, preferencia-sorrendet tartalmazó pályázatot tudunk elfogadni.


A jelentkezéseket az internship@ludwigmuseum.hu címe várjuk. 
 

A JELENTKEZÉS FOLYAMATOS


A gyakornoki programban való részvétel anyagi ellenszolgáltatás nélkül történik.