Műtárgyvédelem

A Műtárgyvédelmi és Restaurátor Osztály felelős a múzeum gyűjteményének kezeléséért, állagának megőrzéséért és a szakterület tudományos eredményeinek közzétételéért. A múzeum gyűjteményében a hagyományos technikán kívül (festészet, szobrászat, grafika stb.) növekvő számban fordulnak elő technológia alapú és médiaművészeti alkotások: fotó, videó és más digitális alapú művek. Ezeknek az alkotásoknak a fizikai élettartama azonban jelentősen rövidebb a hagyományos műtárgyakénál.
A műtárgyvédelmi tevékenység középpontjában az elméleti kutatás és gyakorlati konzerválás áll. Biztosítja a gyűjteményhez tartozó kulturális örökség hosszú távú megőrzését és hozzáférhetőségét a jelen és a jövő generációk számára.
A közép-európai régióban elsőként a Ludwig Múzeum Állományvédelmi és Módszertani Központ kialakítását tervezi, amely nemzetközi szinten foghatja össze a kortárs médiaművészet megőrzésével foglalkozó szakterületet.

A műtárgyvédelmi és restaurálási tevékenység főbb pontjai

 1. a múzeum gyűjteményében található műtárgyak történeti és esztétikai értékének megőrzése, élettartamának meghosszabbítása különböző restaurálási, konzerválási technikák segítségével
 2. a szakmai kommunikáció előmozdítása: konferencia, szimpózium, előadás létrehozása, restaurátorok, művészettörténészek, nemzetközi szakemberek bevonásával
 3. kapcsolatot tart és együttműködik a hazai és nemzetközi oktatási és kulturális intézményekkel, közgyűjteményekkel
 4. kortárs műtárgyak – hagyományos és médiaművészeti alkotások – technikájának, hordozóinak kutatása, a digitális tartalom és a prezentációs eszközök egymáshoz viszonyított változásainak vizsgálata
 5. a megelőző műtárgyvédelemmel és konzerválással kapcsolatos kutatási eredmények, gyakorlati, technológiai, információk ismertetése
 6. gyűjteménykezelési, állományvédelmi és dokumentálási stratégia kidolgozása a fenntarthatóság figyelembevételével
 7. műtárgyak állapotának felmérése, dokumentumok készítése (ÁLLAPOTFELMÉRÉS / condition report, ÁLTALÁNOS ÉPÜLETBIZTONSÁGI ÉS ELHELYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ / facility report, interjú a művészekkel)
 8. gyűjteményi raktárak fejlesztése, irányítása, műtárgyakkal kapcsolatos logisztikai feladatok és nyilvántartások kezelése
 9. közreműködés a műtárgykölcsönzések szervezésében, valamint a nemzetközi műtárgykíséretben
 10. műtárgyak hazai és nemzetközi kiállításokra történő felkészítése
 11. műtárgykörnyezet ellenőrzése (monitoring) és fejlesztése a nemzetközi szabványoknak megfelelően
 12. műtárgyfotók készítése a múzeumi nyilvántartási és revíziós célokra

 

Elérhetőség

Műtárgyvédelmi és restaurátor osztály

Kónya Béla Tamás, főrestaurátor, osztályvezető
Tel: (+36 1) 555 3443
restaurator@ludwigmuseum.hu