Műtárgykölcsönzés

Műtárgykölcsönzés a Ludwig Múzeum gyűjteményéből

A múzeum a gyűjteményéből kölcsönözött műtárgyak segítségével hozzáférést biztosít a kortárs művészet kutatásához, népszerűsítéséhez és terjesztéséhez.

A gyűjteményi műtárgyak kölcsönzése több szempontból fontos:

 • Új közönség érhető el, valamint szélesebb körű hozzáférés biztosítható a múzeum gyűjteményéhez
 • Gazdagítja a hazai és külföldi kiállításokat és közösségi programokat
 • Népszerűsíti a magyar és nemzetközi kortárs művészetet
 • Segíti a magyar művészek nemzetközi megjelenését
 • Fenntartja az együttműködést más múzeumokkal, galériákkal és kulturális intézményekkel

 

A műtárgykölcsönzés lehetőségeivel és további kérdésekkel kapcsolatban kérjük, forduljon a Gyűjteményi, Kiállítási és Tudományos Főosztályhoz, valamint a Műtárgyvédelmi és Restaurátor Osztályhoz.

Elérhetőség: 

Gyűjteményi, kiállítási és tudományos főosztály
Szipőcs Krisztina, szakmai igazgatóhelyettes
gyujtemeny@ludwigmuseum.hu
Tel: (+36 1) 555 3463

Műtárgyvédelmi és restaurátor osztály
Kónya Béla Tamás, főrestaurátor, osztályvezető
restaurator@ludwigmuseum.hu
Tel: (+36 1) 555 3443

 

 1. Kölcsönzési folyamat

Kölcsönzési szándék esetén kérjük, hogy a kölcsönkérő képviselője küldjön egy hivatalos kölcsönzési kikérő levelet a Ludwig Múzeum igazgatója számára, amelyben a műtárgy(ak) kölcsönzésére engedélyt kér és megindokolja a kölcsönzést (levélben vagy e-mailben).

 

A múzeum igazgatója az alábbi címen érhető el:

Dr. Fabényi Júlia

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

H-1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.

titkarsag@ludwigmuseum.hu

 

A hivatalos kölcsönzési kérelemhez a következő adatokra van szükség:

 1. kölcsönzés célja/kiállítás címe
 2. kölcsönkérő szervezet/intézmény megnevezése
 3. kiállítási hely megnevezése
 4. az intézmény képviselője
 5. kölcsönkérő szervezet/intézmény címe
 6. kiállítási hely címe
 7. cégjegyzékszám
 8. adóazonosító szám
 9. kapcsolattartó neve, elérhetőségei (név, pozíció, e-mail, telefon)
 10. kiállítás kezdő és záró dátuma
 11. kölcsönzés kezdő és záró dátuma
 12. kiállítás kurátora
 13. általános épületbiztonsági és elhelyezési dokumentáció (Standard Facilities Report feltöltése)
 14. kölcsönzési szándék rövid részletezése
 15. kiválasztott műtárgyak megnevezése
 16. kísérő levél a kölcsönzéshez

A műtárgykölcsönzés során bármilyen változást és észrevételt előre egyeztetni kell a Ludwig Múzeummal.

 

 1. Elbírálás és hozzájárulás

A belföldi kölcsönzési szándékot ajánlott minél hamarabb jelezni, de legkésőbb két hónappal a tervezett kölcsönzés előtt szükséges beadni a hivatalos kérelmet. Nemzetközi kölcsönzések során a hivatalos kölcsönzési kérelmet minimum hat hónappal a tervezett kölcsönzés előtt szükséges beadni, ellenkező esetben nem tudjuk garantálni a hozzájárulást.

Műtárgy kizárólag mindkét fél által aláírt szerződés, érvényes biztosítás, valamint külföldi kölcsönzés esetén kiviteli engedély, továbbá egyéb hatósági engedélyek megléte esetén hagyhatja el a Ludwig Múzeum épületét.

 

 1. Költségek

A Ludwig Múzeum minden esetben igyekszik minél hamarabb a kölcsönző tudomására hozni a felmerülő költségeket. Magyarországon belül a műtárgyak kölcsönzése múzeumok és kiállítóhelyek között díjtalan, azonban az alábbi felmerülő költségekkel a kölcsönző félnek számolnia kell:

 1. szállítási költség
 2. biztosítás
 3. szállító/ tároló ládák, csomagoló anyagok
 4. műtárgykíséret

továbbá:

 1. műtárgyak előkészítése, restaurálása
 2. keretezés
 3. műtárgyvédelmi anyagok beszerzése
 4. szükség esetén kiállítási posztamens, állvány és védő bura készítése
 5. reprodukciók jogdíja

 

 1. Biztonság (Facilities Report)

A kölcsönönzési folyamat elindításához a kiállítási helyszínről, az épületről, és a biztonsági körülményekről egy általános épületbiztonsági dokumentációt (Facilities Report) kell postai vagy elektronikus úton továbbítani a Ludwig Múzeum számára. A kölcsönzés kizárólag akkor indítható el, ha a kiállítóhely kifogástalan épületbiztonsági és tűzbiztonsági körülményekkel rendelkezik.

Abban az esetben, ha a kölcsönző intézmény biztonsági rendszerei és műtárgyvédelmi adottságai nem megfelelőek, a Ludwig Múzeum munkatársai javaslatot adhatnak a körülmények javítására, illetve a kölcsönzési folyamat leállítására.

A kölcsönző kiállítóhelynek minden esetben napi 24 órás biztonsági őrzéssel kell rendelkeznie.

 

 1. Biztosítás

A Kölcsönvevő a kölcsönzés teljes idejére (“szögtől szögig”) biztosítást köt, amelyben megnevezi a Ludwig Múzeumot és a műtárgyak listáját az előre egyezett biztosítási értékekkel együtt. A Műtárgy biztosításának költségei teljes egészében a kölcsönzőt terhelik. A biztosítás meglétét igazoló dokumentumokat a múzeumnak a kiállítás kezdete előtt, de legkésőbb a műtárgyszállítást előtt 7 nappal meg kell kapnia.

(Közgyűjtemények esetében a biztosítástól az Intézmény eltekinthet, amennyiben a kiállítóhely Épületbiztonsági dokumentációja garantálja a megfelelő biztonsági körülményeket. Ebben az esetben a kölcsönző intézmény teljes anyagi felelősséget vállal a kölcsönzött tárgyért.)

 

Műtárgybiztosítási érték meghatározása

A kölcsönzött műtárgyak biztosítási értékét a Ludwig Múzeum határozza meg. A Ludwig Múzeum fenntartja a jogot, hogy a műtárgyak piaci értékének változása miatt a későbbiekben egy műtárgynak magasabb biztosítási értéket becsüljön meg.

 

 1. Kölcsönzés visszavonása

A Ludwig Múzeum fenntartja a lehetőségét annak, hogy a kölcsönzési kérelmet elutasítsa, amennyiben:

 • a kiállítási helyszín adottságai és épületbiztonsági rendszerei nem megfelelőek,
 • a tervezett kiállítás koncepciója nincs összhangban a Ludwig Múzeum küldetésével,
 • a műtárgy nem utaztatható, vagy nem megfelelő az állapota,
 • a műtárgy kikérése egybe esik egy korábbi kölcsönzési eljárással.

 

 1. Csomagolás

A múzeum minden esetben meghatározza a műtárgyak csomagolásának feltételeit és a szükséges eszközöket.

A kölcsönzések során a műtárgyak tranzit, vagy szállító kerettel, klíma ládával, vagy kartondobozban, sarokvédővel és légbuborékos fóliával, valamint archiválási csomagolással utazhatnak. A múzeum fel tudja ajánlani a műtárgyak előkészítését és csomagolását, azonban ebben az esetben a felmerülő költségeket a kölcsönző félnek kell fedeznie.

A kölcsönző felelős a műtárgyak csomagolóanyagáért és biztosítania kell a műtárgyvédelmi követelményeknek megfelelő tárolást.

 

 1. Állapotfelmérés

A Ludwig Múzeum a műtárgyszállítás megkezdése előtt állapotfelmérést készít a műtárgyakról. A műtárgyakon, vagy azok anyagában keletkező változásról, károsodásáról, megsemmisülésről, vagy elvesztésről a Ludwig Múzeumot haladéktalanul tájékoztatni kell. A Ludwig Múzeum a károsodott műtárgyat a kölcsönzőtől azonnali hatállyal visszakérheti.

 

 1. Szállítás

A szállítást megelőzően, de minimum 30 nappal korábban át kell adni a műtárgyszállító cég adatait. A Ludwig Múzeumnak jóvá kell hagynia a szállítás minden részletét, és amennyiben ismeretlen céggel kíván szállítatni a kölcsönző, abban az esetben a szállítmányozó korábbi referenciáit a múzeum elkérheti.

 

A múzeum fenntartja a jogot, hogy visszautasítson olyan szállító cégeket, amelyek nem felelnek meg a műtárgyszállítás feltételeinek. A műtárgyszállítás költségei teljes egészében a kölcsönvevőt terhelik.

Kölcsönzött tárgyakat szállítás közben tilos kicsomagolni. Abban az esetben, ha egy műtárgy kicsomagolása szükséges, haladéktalanul figyelmeztetni kell a Ludwig Múzeumot.

 

 1. Kölcsönzött műtárgyak visszaszolgáltatása

A kölcsönző félnek a műtárgyak visszaszállítása előtt legkésőbb 20 nappal kapcsolatba kell lépnie a Ludwig Múzeummal. A műtárgyakat az eredeti tároló ládájába, és speciális csomagolás esetén az eredeti csomagolóanyagába kell visszahelyezni. Az állapotfelméréseket minden esetben vissza kell küldeni a műtárggyal együtt. Abban az esetben, ha a Ludwig Múzeum erről másként nem rendelkezik, a visszaszállítás során az eredeti csomagoló anyaggal, módszerrel és műtárgyszállító céggel kell a műtárgyakat szállítani. Bármilyen változtatást és észrevételt előre egyeztetni kell a múzeummal.

 

 1. Műtárgykíséret / kurír

A Ludwig Múzeum fenntartja magának a jogot, hogy a műtárgy csomagolásánál, valamint a szállításakor és a kiállítás helyszínén történő elhelyezésénél a képviselője (kurír) jelen legyen. Nem megfelelő biztonsági és műtárgyvédelmi körülmények esetén a műtárgyat kísérő kurírnak jogában áll az installálását leállítani, és a kölcsönzési szerződés felbontását kezdeményezni. A kölcsönző intézménynek fedeznie kell a műtárgykíséret felmerülő költségeit, azaz a kurír szállását, utazását, helyi közlekedését és napidíját.

 

 1. Műtárgyvédelmi körülmények

A műtárgyak raktározásához, szállításához és kiállításához állandó környezeti érték szükséges. A megfelelő követelményeket minden esetben a Ludwig Múzeum restaurátorai határozzák meg. Ha nem áll rendelkezésre műtárgykörnyezeti előírás, abban az esetben 18-23°C között hőmérsékletet és 45-55% közötti páratartalmat kell biztosítani, valamint legfeljebb 250 lux megvilágítás alkalmazható. UV sugárzásnak semmilyen körülmények között nem szabad a műtárgyakat kitenni.