A gyűjteményről

A LUDWIG MÚZEUM - KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYE

A Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum két évtizedes történetre visszatekintő intézmény, amely válogatott és dinamikusan fejlődő gyűjteménnyel rendelkezik. A kollekció magját a Ludwig házaspár 1989-es adománya képezi. A jelenlegi intézmény 1996-os megalapításával a magyarországi kortárs képzőművészeti intézményrendszerben létrejött az a szakmailag és gazdaságilag önálló, közpénzből fenntartott állami gyűjtemény, amely a hatvanas évektől napjainkig keletkezett műalkotásokat gyűjti és őrzi, illetve tudományos igénnyel feldolgozza és bemutatja azokat.

A Ludwig Múzeum gyűjteményezési politikáját a régióban betöltött szerepének erősítése vezérli. A gyűjtemény különlegessége közép-kelet-európai karaktere, az, hogy falain belül hangsúlyosan jelenik meg egy sajátos történelmi, kulturális kontextussal rendelkező térség művészi teljesítménye az elmúlt fél évszázadból.

A hatvanas-nyolcvanas évek progresszív magyar művészete elsősorban a nemzetközi tendenciákkal párhuzamosan, válogatott műveken keresztül jelenik meg, amelyeket apránként, évről évre sikerült beszerezni. E művek megvásárlása egyre komolyabb anyagi terhet ró az intézményre, hiszen a hazai és külföldi műtárgypiac is egyre erőteljesebben érdeklődik e korszak iránt. Ennek ellenére a Múzeum jelentős külföldi műveket tud megszerezni az alapító háttér intézményének köszönhetően. Nemzetközi vásárlásoknál az aacheni Ludwig Alapítvány anyagi támogatása évente három-hat fontos mű megvételét teszi lehetővé.

A Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum az egyetlen közgyűjtemény, amely a nemzetközi és a hazai művészeket közös platformon mutatja be. A Múzeum geopolitikai elhelyezkedése, mérete, gyűjteményének anyaga és gyűjtési tradíciója okán a kortárs nemzetközi művészeti élet meghatározó, közép-európai regionális központjának szerepét kívánja betölteni. A muzeológiai szempontok mellett az intézmény kiállításaival nagymértékben hozzájárul a közép-európai kollektív emlékezet formálásához, ennek következetes folytatásaként gyűjteménygyarapításával a korszak vizuális kultúráját regionális környezetbe ágyazva tudja továbbörökíteni az eljövendő nemzedékeknek.

A Ludwig Múzeum szerzeményezési stratégiájának egyik legfontosabb eleme, hogy a fokozatosan felépülő gyűjtemény magas szakmai színvonalon reprezentálja a térség művészetének legjelentősebb történeti és jelenkori tendenciáit, nemzetközi művészeit, ennek révén integrálja a hazai művészeti színteret a globális művészeti szcénába, és aktív szerepet töltsön be az elmúlt évtizedek művészetének kanonizálásában. A vásárlások során különösen nagy hangsúlyt fektetünk a régió fiatal, feltörekvő művészeinek még elérhető áron beszerezhető alkotásaira, valamint a középgenerációk hazai és külföldi alkotóitól származó művek megszerzésére. Fontos küldetésünk a leletmentés, vagyis a 60-as, 70-es évek progresszív tendenciáihoz sorolható és még hozzáférhető művek felkutatása és gyűjteményi elhelyezése.

Múzeumunk gyűjteményében 2011 végén mintegy 500 műtárgyat tartottunk nyilván. A kollekció évente átlagosan 20-25 darabbal gyarapodik. A múzeum saját költségvetéséből, minisztériumi és egyéb támogatásból vásárolhat hazai művészek alkotásaiból. A vásárlások során továbbra is igyekszünk a sokszor jelentős hiányokat pótolni, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérjük az aktuális tendenciákat, jelenségeket is.