Agnes Denes A harmadik évezred művészete-egy új világkép teremtése

2008. szeptember 1.

Agnes Denes
A harmadik évezred művészete – egy új világkép teremtése
retrospektív kiállítás
2008. szeptember 26 – december 7.

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum következő kiállításával egy újabb nemzetközi jelentőségű alkotói életmű bemutatására vállalkozik.
Agnes Denes, A harmadik évezred művészete – egy új világkép teremtése című retrospektív kiállítása egy olyan művész életművének legjelentősebb alkotásait mutatja be – ilyen teljességében Európában először – aki elsők között vonta be a kortárs képzőművészet értelmezési körébe az ökológiai szemléletet, s nyilvános, köztéri akciói és környezettudatos intervenciói során megteremtette a természeti környezetben, a tájban megvalósított környezet-művészet műfaját és megalkotta az öko-logika eszméjét.

Agnes Denes magyar származású, nemzetközi hírű amerikai képzőművész életművét az egyes tudományterületek felhalmozott ismeretanyagának és a művészet szabad és kritikai szellemének egymásba ötvözése határozza meg. Mint a konceptuális művészet egyik kezdeményezője, tanulmányai kiterjedtek a természet- és társadalomtudományok, a filozófia, a nyelvészet, a pszichológia, a művészettörténet, a költészet és a zene területeire, s kutatásainak eredményeit egyedi műalkotásokká transzformálta. Agnes Denes az első kortárs művészek közé tartozik, akik a művészet és a tudomány kapcsolatát kezdték vizsgálni, s képzőművészeti munkásságával egyenrangú elméletírói, akadémiai és oktatói tevékenységet is folytat. A hatvanas évektől kezdve következetesen képviseli azt az alkotói meggyőződést, hogy az évszázadok alatt felhalmozott egyetemes emberi tudás, a tudomány és az alkotó, vizionárius individuumok által megteremtett művészet a 20. század végétől elválaszthatatlanul egymásra van utalva, s csak ebben az együttműködésben és közös gondolkodásban formálódhatnak meg, azok a globálisan érvényes változtatási javaslatok, amelyek megteremthetik az emberiséget fenyegető ökológiai katasztrófa elkerülése érdekében a globális túlélés lehetséges feltételeit.

Agnes Denes munkái ökológiai, kulturális és társadalmi tematikákat dolgoznak fel gyakran monumentális léptékben. Talán legismertebb műve a Búzamező – Konfrontáció (Wheatfield – A Confrontation). 1982-ben New York-ban, egy közel hektárnyi területen Manhattan déli részén, a Wall Street és a World Trade Center tornyainak szomszédságában, egy szemétlerakó helyén búzát vetett, hónapokig gondozta majd learatta a többmázsányi gabonatermést. Ezzel a munkájával a globális emberi értékek jelentőségét hangsúlyozta és az elhibázott társadalmi, gazdasági prioritásokra hívta fel a figyelmet. 1996-ban fejezte be Finnországban a Fahegy – Élő időkapszula (Tree Mountain – A Living Time Capsule) című hatalmas földmunkán alapuló ökológiai, környezet-rehabilitációs projektjét, melynek során Finnországban 11.000 fenyőfát ültetett el ugyanennyi ember egy elhagyott sóderbánya területén egy különleges tulajdonosi konstrukció keretében, ezzel egyedülálló módon megteremtve annak lehetőségét, hogy négyszáz évre előrenyúlva az időben, a mű értékes örökségül szolgáljon a jövő generációinak.

Agnes Denes szerteágazó műfajokban és legkülönbözőbb médiumok felhasználásával megvalósított műveiben eleven és invenciózus módon használja fel és értelmezi újra az egyes tudományterületek, a természet- és társadalomtudományok, a filozófia, a nyelvészet, a pszichológia, a történelem és a szociológia elméleti eredményeit és lényegíti át azokat egészen kivételes esztétikai érzékenységgel megalkotott egyedi műalkotásokká.
Városi és természeti környezetben megvalósított nagyléptékű „public art" projektjei, maradandó emlékművei az ökológiailag tudatos, felelős gondolkodás szükségességének. A globális környezeti változások következtében fellépő társadalmi-, gazdasági-, demográfiai- és kulturális-krízishelyzetek tudatosítását is szolgálják matematikai törvényszerűségek felhasználásával készült, a logika kérlelhetetlen szigorán alapuló, mégis légiesen könnyed rajzai és grafikái. A ténylegesen létrehozott grandiózus vízióiról, a köztéri projektekről és installációkról készült dokumentációkkal egyenrangú értékűek és azonos intellektuális, művészi erőt sugároznak azok a projekt-tervei, vázlatrajzai, makettjei, amelyek az eddig még meg nem valósított elképzeléseit demonstrálják.

A budapesti Ludwig Múzeumban megrendezett retrospektív kiállítás – amely a pennsylvaniai Bucknell University, Samek Galleryben megkezdett észak-amerikai utazó kiállítás első európai állomása – gazdag áttekintést nyújt erről a kivételes jelentőségű életműről.

Kapcsolódó programok:

2008. szeptember 27-én 16-óra:
Agnes Denes tárlatvezetést tart a Ludwig Múzeumban az első emeleten

2008. szeptember 29-én 17-óra
Agnes Denes előadása a budapesti Corvinus Egyetemen,
Rektori Tanácsterem, 2001. sz. (1093 Budapest, Fővám tér 8)

A kiállítást rendezte: Kopeczky Róna

További információ a kiállítással vagy a Művésznővel kapcsolatban:
Piringer Patricia
Sajtóreferens
06 30 99 13 454
piringer.patricia@lumu.hu