Antoni Muntadas: A fordításról: Az emlékművek

1998. november 12 - 1999. január 3.
Mikor
1998. november 12 - 1999. január 3.

Antoní Muntadas 1942-ben Barcelonában született, 1971 óta New York-ban él és dolgozik. Konceptuális módszerekkel, a művészettől független tudományok (pl. szociológia, gazdaságtan...) felhasználásával vizsgálja a tömegkommunikácós eszközök működését.
Az idők során egy olyan nyelvi rendszert alakított ki, amely nem kötődik egy bizonyos országhoz vagy kultúrához, hanem nemzetközileg befogadható. Muntadas rendszere aktuális társadalmi jelenségeket és kulturális eseményeket elemez, és kritikusan rávilágít olyan "rejtett" összefüggésekre, melyek a dolgok menetét és a róluk alakított véleményünket irányítják.
A 80-as években arra törekedett, hogy medializálja, láthatóvá tegye a minket körülvevő épületek történelmi töltését, ideológiai üzenetét. A 80-as évek közepétől életnagyságú épülettöredékeket állított ki galériákban és más nyilvános terekben. Muntadas gondolatvilágában fontos szerepet játszik a kondenzáció fogalma: sűrített, kézzel fogható formában jeleníti meg a vizsgált tárgy történetét, funkcióját, hatását.
Muntadas nyelvi rendszeréhez kapcsolódik a fordítás témaköre is, melyet a 90-es években kezdett vizsgálni. Olyan kérdésekre próbál választ adni, hogy hol jelenik meg a fordító hatalma a fordításban, hogy lehet-e még az eredeti szövegről, az eredeti közlési szándékról beszélni a fordítás esetén. Muntadas művei annál is inkább aktuálisak, mivel hogy a média a mindenki számára elérhető nemzetközi kommunikáció gondolatával bűvöli el tudatunkat. Az azonban nem derül ki, hogy valóban egy nyelvet beszélünk-e.