Édentől keletre - Fotórealizmus: Valóságváltozatok

2011. szeptember 14 - 2012. január 15.
Mikor
2011. szeptember 14 - 2012. január 15.

A hatvanas-hetvenes évek fotórealista festészete Kelet-Európában éppúgy jelen volt, mint Amerikában vagy Európa nyugati részén, jóllehet a realista ábrázolás egészen más hagyományokkal, hatalmi elvárásokkal találkozott és másfajta hétköznapokat élt. A kiállítás kísérletet tesz a párhuzamos jelenségek együttes bemutatására, a fogyasztói társadalom és a hiánygazdaság pillanatképeinek szimultán megfestésére.

A Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum 2011 szeptemberében széles körű nemzetközi együttműködés keretében mutatja be a fotórealizmus kelet-közép európai alkotásait az ismert amerikai és nyugat-európai művekkel párhuzamba állító kiállítását.

A hatvanas évek végével kibontakozó, a valóság festészeti ábrázolását a fotografikussal versenyeztető fotórealizmus jórészt amerikai és nyugat-európai alkotók és művek révén ismert. A budapesti Ludwig Múzeum kiállításának célja, hogy a korábban Bécsben (MUMOK, 2010. október 22 - 2011. február 13.) majd Aachenban (2011. március 13 - június 19.) bemutatott, a Ludwig gyűjtemények anyagára építő megközelítések mellé a kelet-közép európai régió hasonló tendenciáinak mozgósításával újakat rendeljen, a hidegháborús realizmus összetettebb értelmezéséhez kínálva így szempontokat.

A képek válogatásakor az elsődleges cél nem egy példaszerű festészeti minőség bemutatása volt. A fotórealizmus vállalt feladata, a fotóillúzió megközelítése (ennek különösen kedvelt terepe az utcai tükröződések és az arc ráncainak labirintusai) többször háttérbe szorult egy másik szempont, a hidegháború hétköznapjainak és a hiánygazdaság realizmusának felidézése mellett. A látás és az ábrázolás vizsgálata érdekében gyakorolt technikai perfekcionizmus helyett sok esetben a témaválasztás jelentésessége és a kritikai szempontok kapnak nagyobb jelentőséget.

A fotografikus ábrázolás élethűségét kihívó analitikus festészet különböző mértékben és elkötelezettségekkel ugyan, de párhuzamokra és követőkre talált az egykori vasfüggöny keleti oldalán is. A politikai és kulturális kontextusok eltérései, a realizmus történeti hagyománya, a művészeti piac és a fogyasztói kultúra hiánya azonban gyökeresen más perspektívát rajzolt a kelet-európai fotóalapú realizmus elé.

A képzőművészeti fotóhasználat Kelet-Közép Európában is gazdag és sokat kutatott téma, a fotórealizmus ezen belül mégis egy viszonylag marginális fejezetet jelent. A fotó átírása túlságosan szó szerinti, a festésmód túlságosan mintakövető, a technikai pontosság maga alá gyűri a személyességet és a kockázatot - ismert érvek, amelyek azonban figyelmen kívül hagyják az előkép- és a témaválasztásban rejlő politikumot. Egészen más vállalás a feszes magazincímlapok, tökéletesen exponált reklámfotók, műtermi beállítások helyett a sokszor jóindulattal is csak közepesen sikerült családi vagy sajtófotók megfestése - ilyenkor a hangsúly az ábrázolás kihívásairól a valóságéra helyeződik át.

A kiállítás nemzetközileg is jól ismert és csaknem elfeledett alkotók műveiből egyaránt válogat, lehetőséget adva a közelmúlt egy sok alakban létező művészeti tendenciájának elsősorban történeti alapú újraértelmezésére.

A kiállításon szereplő művészek
Robert Bechtle, William Beckman, France Berko Berčič, Bernáth(y) Sándor, Milan Bočkay, Corneliu Brudascu, John Clem Clarke, Chuck Close, Robert Cottingham, Csernus Tibor, Milutin Dragojlović, Don Eddy, Richard Estes, Halina Eysymont, Jadranka Fatur, Fehér László, Julián Filo, Gérard Gasiorowski, Franz Gertsch, Ralph Goings, Ion Grigorescu, Tadeusz Grzegorczyk, Jean Olivier Hucleux, Kelemen Károly, Konrad Klapheck, Kocsis Imre, Łukasz Korolkiewicz, Ewa Kuryluk, Lakner László, Matei Lazarescu, Richard McLean, Méhes László, Méhes Lóránt, Franc Mesarič, Jacques Monory, Malcolm Morley, Lowell Nesbitt, Nyári István, Theodor Pištěk, Sigmar Polke, Stephen Posen, Gerhard Richter, Veronika Rónaiová, James Rosenquist, Mimmo Rotella, Andrzej Sadowski, John Salt, Ben Schonzeit, Paul Staiger, Andrzej Strumiłło, Andrzej Szumigaj, Andrzej Tryzno, Gerd Winner

A kiállítás együttműködő partnerei:
Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien
Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen

Rólunk írták

Frontnapló - ÉDENTŐL KELETRE (Götz Eszter, kultúra.hu)

Kiállítási vezető:
Édentől keletre - Fotórealizmus: Valóságváltozatok