Jasmina Cibic: Spielraum – The Nation Loves It

2015. január 30. – március 8.
Mikor
2015. január 30. – március 8.

A Spielraum - The Nation Loves It videóinstalláció és projekt Jasmina Cibic legújabb munkája, a szlovén művész korábbi munkássága során felvetett konceptuális és formai kérdések egyfajta szintézise. A háromrészes Spielraum projekt első fejezeteként megvalósuló budapesti kiállítást az év folyamán további két bemutató követi a ljubljanai MGLC Nemzetközi Grafikai Központban, illetve a belgrádi Kortárs Művészeti Múzeumban (MSUB). Az új mű előzménye a For Our Economy and Culture című, széles körben méltatott projektje, amellyel Szlovénia képviselőjeként vett részt az 55. Velencei Biennálén.

A kiállítás címe az európai politikai szatíra első művelői között számon tartott Karl Krausra utal, aki 1912-ben megjelent Spielraum c. esszéjében a dekoratív elemek túlburjánzását ostorozta a nyelvben és az építészetben egyaránt. Kraus gondolatait továbbfűzve, Cibic a dekorációnak a nyelvhasználaton és az épített környezeten belüli olyan célzatos alkalmazására reflektál, amely jellemző jelenség lényegében minden nemzeti (és több nemzetet átfogó) politikai rendszerben. Jasmina Cibic összművészeti alkotása a film, a performansz, a szobrászat és az installáció segítségével veszi szemügyre a közelmúlt történelmét, azt vizsgálva, hogyan válik a vizuális nyelv és a retorika az Állam látványos megjelenítésének eszközévé, s miképpen szolgál a művészet és az építészet a mindenkori politikai rendszer puha hatalmi stratégiáiként.

A Spielraum - The Nation Loves It projekt egy immerzív installációból, az installációhoz Simon Fisher Turner által komponált hangkörnyezetből, performanszokból, illetve két vetített filmből áll. A kiállítás látványtervéhez az El Nem Kötelezettek Mozgalmának 1961-es, Belgrádban megrendezett első konferenciája alkalmából készült tervek és grafikák jelentették a kiindulópontot. A konferencia azoknak az államoknak a fontos világtalálkozója volt, amelyek formálisan nem kötelezték el magukat egyik nagy hatalmi tömb mellett sem. A korabeli Belgrád városát hatalmas kihívás elé állította, hogy a konferenciára látogató külföldi delegációk igényeit figyelembe véve újragondolják és áttervezzék a környezetet, miközben a helyi lakosokra való tekintettel is igyekeztek új arculatot adni a városnak. A kiállítás részeit képező művek az e célból készült egyedi pavilonok, emlékművek és dekorációs kiegészítők vázlatainak, terveinek és rajzainak látványelemeit konfigurálják újra, különös hangsúllyal utalva a konferencia legfőbb helyszínére, az egykori belgrádi Szövetségi Palota monumentális épületére.

Ezeknek a terveknek a legkülönbözőbb magán- és állami archívumokból összeválogatott alapelemeiből épül fel a Ludwig Múzeumban bemutatott kiállítás. Nagy léptékű, kétdimenziós geometrikus alakzatokként jelennek meg a kiállítótérben a mennyezetről belógatva vagy a falra szerelve. Ugyanezek a geometriák térnek vissza ismétlődő mintázatként a falakon, kapcsolatot teremtve a többi műtárggyal és a vetített filmekkel. Kivágott alakzatként felbukkannak azokon a tájfotó-kollázsokon is, amelyeket a művész a volt jugoszláv elnök, Josip Broz Tito fotográfusainak archívumából merített. Ezeket a fényképeket a hivatalosan Tito mellé rendelt, s nap mint nap az elnök körül dolgozó fotósok készítették a politikusokkal, előkelőségekkel, királyokkal, hírességekkel folytatott megbeszélések közötti időkben. Azokat a „festői szépségű és fenséges” tájakat dokumentálják, amelyek a második világháború utáni geopolitikai helyzetet kialakító protokoll-események helyszínéül szolgáltak. A művészek (fotósok) által Afrika, Európa, Amerika ás Ázsia tájain az állam szolgálatában készített legkülönfélébb dokumentumokból egybeötvözött tájkép teljes egészében befedi a falakat.

A kiállítás csúcspontja a tizenöt perces film installációja. A film a kiállítótérben elrendezett plasztikai és dekoratív elemeket fejti ki, s a politikai retorika hatóeszközeként egyetlen szereplő kezébe adva hozza működésbe őket. Ez a szereplő ötvözi a világ összes közszereplőjét: az általa mondottakat tengernyi politikai beszédből kiollózva szerkesztette forgatókönyvvé Tim Etchells. Az eredeti nyilatkozatok olyan személyektől származnak, akik politikailag elkötelezték magukat a protokoll jellegű építészet mellett, s az építészetnek a nemzeti identitáshoz való kapcsolódása mellett törtek lándzsát a nemzetközi színtéren. A filmet egy külön erre a célra tervezett díszlet foglalja keretbe, amely látványelemként szolgál majd a film következő, a kiállítás ideje alatt leforgatandó fejezetéhez is. A kiállítás továbbá egy performansz-sorozat helyszínéül szolgál, mely során az előadók újraaktiválják a film látványtervében megjelenő díszleteket és elemeket. Ezáltal a kiállítótér maga is átalakuláson megy keresztül: a galéria, a filmdíszlet és a színház funkcióit egyesíti magában, ahogyan egyes elemei váltakoznak a díszlettől a plasztikán át a színpadig és vissza.

Hűen ahhoz, a munkásságát alapvetően átható művészi gesztushoz, ahogyan Jasmina Cibic részeire bontja és elemzésnek veti alá a műalkotást, annak bemutatását és a nézővel való kapcsolatát, új projektjének első fejezetében a hazafias érzelmű látványteremtés fogalmát dekonstruálja – pontosabban elemeire bontva boncolgatja úgy, hogy az elemek önmagukban is megálló tárgyakká, színpadtervvé, díszletekké, hangkörnyezetté és performansszá válnak. A kiállítótérben létrehozott mise en scène egészét úgy gondolta végig, hogy állandó mozgásban legyen a díszlettől a szoborig és onnan a színpadig, majd ismét vissza, és minden egyes szituációban és szituációval a néző szerepére kérdezzen rá. Vajon aktív együttműködő-e a néző a látvány megkomponálásában, vagy más teremti meg számára a látványt?

A Spielraum - The Nation Loves It projekt olyan sajátos kontextusban felvetett kérdésekkel szembesíti a nézőt, amelyek a hatalmi rendszerekre jellemző mintázatokon túl azokra az égbekiáltó ellentmondásokra is rámutatnak, amelyek elválaszthatatlanul összefonódnak a nemzeti és a kulturális identitás átalakulásaival a múltban és a jelenben egyaránt.

A kiállítás kurátora: KOPECZKY Róna

Jasmina Cibic (1979, Ljubljana) annak az új szlovéniai művésznemzedéknek a tagja, akik megteremtették saját, jól megkülönböztethető nyelvüket, noha nagyon is tudatában vannak annak, milyen speciális nemzeti, politikai, kulturális és művészeti folytonosságba tartoznak. Foglalkoztatják ugyan az európai posztkommunista országok más művészeinek munkásságában érintett egyes elméleti és politikai gondolatok, Cibic mégis inkább a globális, mintsem a nemzeti diskurzuson belül működik. Művészete hely- és kontextusérzékeny, performatív jellegű, és a legkülönbözőbb tevékenységeket, médiumokat és színházi taktikákat alkalmazva értelmezi vagy gondolja újra a létező környezetet és annak politikáját.

Művei többek között a következő kiállításokon és bemutatókon szerepeltek: 55. Velencei Biennále, Szlovén Pavilon; Künstlerhaus, Bécs; Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, Budapest¬; Musée national d'histoire et d'art, Luxemburg; 30. Nemzetközi Grafikai Biennále, Ljubljana; „October Salon”, Belgrád; „U3” – 7. Kortárs Művészeti Triennále, MSUM, Ljubljana; Dokfest – KulturBahnhof, Kassel; Museum Joanneum, Graz; California College of the Arts, San Francisco; Kortárs Művészeti Múzeum, Ljubljana; Galerija Škuc, Ljubljana; Künstlerhaus, Graz; Haus der Kulturen der Welt, Berlin; KORO, Oslo; Palais de Tokyo és Gaîté Lyrique, Párizs; Koppenhágai Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál; az Art Brussels Filmprogramja.

2015-ben soron következő egyéni kiállításai: MGLC Ljubljana; Kortárs Művészeti Múzeum, Belgrád; Onomatopee, Eindhoven; illetve csoportos kiállításai: City Gallery, Wellington; UGM, Maribor; Bâtiment d’art contemporain, Genf.

A Spielraum - The Nation Loves It c. film és a performanszok forgatókönyve: Tim ETCHELLS és Jasmina CIBIC
Hangkörnyezet és filmzene a Spielraum - The Nation Loves It c. filmhez: Simon FISHER TURNER
Építészeti szaktanácsadó: Mateja ŠETINA
Vezető operatőr: Mark CAREY
Vágó: Michelle DEIGNAN
A Spielraum - The Nation Loves It c. film szereplője: Cathy Naden
A performanszok és a Spielraum - The Nation Loves It c. film jelmeztervezője: Sanja GRCIĆ
A Spielraum projekt kurátori tanácsadója: Tevž LOGAR

A performanszok előadói a kiállítótérben: Jennifer PICK és Lucy McCORMICK
Táncosok a kiállítótérben: GRECSÓ Zoltán, MIKÓ David és SIMKÓ Beatrix

A Spielraum projekt a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, a belgrádi Kortárs Művészeti Múzeum, a ljubljanai MGLC, a ljubljanai Aksioma Kortárs Művészeti Intézet, a londoni Waddington Studios és a leedsi Northern Film School együttműködésében valósult meg, a Szlovén Köztársaság Magyarországi Nagykövetségének támogatásával.

A Spielraum - The Nation Loves It projekt a Jugoszláv Történeti Múzeum, illetve kurátorcsapatának segítségével jött létre.