keleten a helyzet │közép- és kelet-európai videoművészet 1989–2009

2010. január 22. – március 7.
Mikor
2010. január 22. – március 7.

Gordana Andjelić-Galić, Apsolutno, Azorro, Yael Bartana,
Pavel Braila, Egon Bunne, Chto Delat, Kaspars Goba,
Hámos Gusztáv, Ana Hušman, Kai Kaljo, Šejla Kamerić,
KissPál Szabolcs, Damir Nikšić, Adrian Paci,
Radek Community + Dmitrij Gutov, Józef Robakowski,
Anri Sala, Sólyom András, Milica Tomić,
Artur Żmijewski

Kurátorok: Kálmán Rita, Stepanović Tijana

A kiállítás a hajdani szovjet blokk területén zajló összetett folyamatok egyénre és különféle társadalmi csoportokra gyakorolt hatásait a társadalompszichológia szemszögéből mutatja be: a nyolcvanas évek vége óta zajló átmenet emberi dimenzióit helyezi előtérbe.

A berlini fal leomlása óta eltelt időszakot a térségben mindenütt radikális politikai, gazdasági és társadalmi változások jellemzik. Ám az átalakulás kezdete, sebessége, mértéke és forgatókönyvei országról országra eltérőek. Ennek megfelelően az átmenet kihívásaira adott egyéni, csoportos és társadalmi válaszok is sokfélék. A kiállítás kiindulópontját a különböző társadalmi csoportok viszonyai és ezek dinamikái jelentik.

Ezeknek a folyamatoknak a dokumentálására és elemzésére kitűnő eszköznek bizonyult a videózás, amely ekkor kezdett erőre kapni és egyre szélesebb körben elterjedni a régióban. Ezt az egybeesést aknázza ki a kiállítás, amikor e médiumon keresztül mutatja be a térség közelmúltját meghatározó jelenségeket.

A hatvanas évek során megjelenő műfaj új alternatívát jelentett a bonyolult technikai apparátust igénylő filmezés konvencióival szemben. A könnyen kezelhető, hordozható videokamerák megjelenésével amatőrök és profik egyre szélesebb rétegei számára vált lehetővé mozgóképek rögzítése. A fotó és a film után a videó műfaja a privát és a történelmi emlékezet meghosszabbításának – és manipulálásának – újfajta lehetőségeit kínálta. A közvélemény formálásának, a nyilvánosság befolyásolásának módjai visszavonhatatlanul megváltoztak, az információs társadalom beköszönte pedig nemcsak kísérőjelensége, de előmozdítója is lett a térségben zajló rendszerváltozásoknak.

A kiállításon szereplő, erősen társadalomkritikus alkotások ezt a konfliktusokkal terhelt régiót és időszakot dokumentálják, elemzik és kontextualizálják. Végleges válaszok helyett olyan kérdéseket feszegetnek, melyeket a régió országai a nyilvános közbeszédben többnyire megkerültek vagy szőnyeg alá söpörtek.

Hogyan viszonyulunk történelmi múltunkhoz? Milyen következményekkel járnak a nemzeti identitás és a nemzeti sztereotípiák változásai? Hogyan folytathatók az egyéni életutak a társadalmi átrendeződések közepette? Milyen csoportközi viszonyok, konfliktusok játszottak meghatározó szerepet az elmúlt húsz évben?

A művészek számos egyéni nézőpontot közvetítenek, amelyek egyedi színezetet adnak a rendszerváltásról és az átalakulás időszakáról szóló esztétikai és kritikai diskurzusnak.

A keleten a helyzet című kiállítás tematikus válogatás a Transitland. Közép- és kelet-európai videoművészet 1989–2009 digitális antológia anyagából, amely harmincegy ország művészeinek összesen száz videoművészeti alkotását foglalja magába. Az egyedülálló archívum összeállításában a régió mintegy ötven kiemelkedő kurátora vett részt. A Transitland teljes anyaga szabadon hozzáférhető a Ludwig Múzeumban, a kiállítás ideje alatt pedig a Józsefvárosi Galériában, valamint a Fiatal Képzőművészek Stúdiójában is.

A Transitland archívum az InterSpace (Szófia, Bulgária), a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, valamint a transmediale (Berlin, Németország) kezdeményezésére és együttműködésében jött létre.

A Ludwig Múzeum 2009-ben megjelentette a Transitland. Video Art from Central and Eastern Europe 1989−2009 című, háromszáz oldalas angol nyelvű tanulmánykötetet. Szerzői, a térség elismert szakértői különböző aspektusokból közelítik meg a poszt-szocialista országok videoművészetét, ezzel is demonstrálva annak sokszínűségét és elevenségét. A kötet tartalmazza a Transitland archívumban szereplő száz videoművészeti alkotás rövid leírását is. A kötet szerkesztője András Edit.

Rólunk írták

Rieder Gábor: keleten a helyzet (artportal.hu)
Keserű Luca: keleten a helyzet. Interjú Kálmán Ritával és Stepanović Tijanával (artmagazin.hu)
Götz Eszter: Változások földje - TRANSITLAND (kultura.hu)