A kopár szík sarja (1987-1992). A Hejettes Szomlyazók kiállítása

2017. július 14. – szeptember 10.
Mikor
2017. július 14. – szeptember 10.

A művészcsoport 1984-ben alakult és 1992-ben szűnt meg. Akkor jött létre, amikor a korábbi tiltások, betiltások, a legkülönbözőbb akadályoztatások már egyre kevésbé éreztették hatásukat; majd a többpártrendszer konszolidációja idején oszlott fel. Földalatti formációnak indult és hivatalossá, elfogadottá vált csoportként végezte. Egyediségét éppen ez a paradox pályafutás határozza meg: olyan időszakban váltak hivatalossá, amikor maga a hivatalosság oszladozott, és jellemző módon akkor fejezték be tevékenységüket, amikor az új hivatalosság kialakult, az új hatalom megszilárdult. Akkoriban váltak konformistává, amikor a politikai-művészeti konformizmus időlegesen ellehetetlenedett Magyarországon. Ezért az ő konformizmusuk egész más jellegű, mint amilyen Munkácsy Mihályé volt a kiegyezés után, vagy mint Pablo Picassóé volt a világháború utáni Franciaországban. Pályájuk pontosan leképezi egy hatalmi rendszer felbomlását és az új hatalom megszilárdulását.

ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS

A kiállítás két részből áll:

Rügyfakadás | A Hejettes Szomlyazók korai korszaka (1984–1987)
Új Budapest Galéria, 2017. május 30. – szeptember 3.

Hejettes Szomlyazók: A kopár szík sarja (1987-1992)
Ludwig Múzeum, 2017. július 14. – szeptember 10.