Magyar Aszfalt Kft. 1998. évi festészeti díja. A díjazottak kiállítása

1998. március 5–29.
Mikor
1998. március 5–29.

A MAGYAR ASZFALT KFT. FESTÉSZETI DÍJA, 1998
A díjazott művek kiállítása a Kortárs Művészeti Múzeum –- Ludwig Múzeum Budapest
I. emeleti kiállítótermében
1998. március 5–29.

A Magyar Aszfalt Kft. 1998. márciusában második alkalommal adományozta képzőművészeti díjait festészeti alkotásokra. Idén 75 pályázó közül az alábbiak
részesültek díjazásban:
I. díj Baranyai Levente
II. díj Szurcsik József
III. díj Csáki Róbert

A fiatal kezdő művész részére kiírt díjat Erdélyi Gábor kapta.
Rajtuk kívül az alábbi három művész kap lehetőséget, hogy 1998-ban önálló kiállítással mutatkozzon be a Magyar Aszfalt Kft. galériájában: Kósa János, Szépfalvi Ágnes és Wächter Dénes.
Baranyai Levente (sz. 1966) már az 1997-es pályázaton felkeltette a zsűri érdeklődését. Művészete a hetvenes évek fotórealizmusán alapul, de azt egy új, meglepő nézőpont, a madártávlat alkalmazásával újítja meg. Képeinek plasztikus felülete a monumentális festői érzékenység irányába mutat. Munkái a látvány objektivitása és a megfestés szubjektivitása közötti határon állnak.
Szurcsik József (sz. 1959) műveiben a zsűri örömmel üdvözölte korábbi módszerének megújítását, ami a geometrikus „formázott vászon” tradíciójának és egy manierista, groteszk szemléletnek az összeépítésén alapul.
Csáki Róbert (sz. 1964) festészetében egy meglepően poétikus, rejtélyes, meggyőzően kiérlelt formákkal közvetített, rendkívül eredeti festői világ tárul elénk.
Erdélyi Gábor (sz. 1970) filozofikus, meditatív, visszafogott, reduktív festészete egyéni technikai megoldásával a nonfiguratív művészet új lehetőségeit mutatja.