Miriam Bäckström: Fotók

1999. június 22 - július 25.
Mikor
1999. június 22 - július 25.

Kortárs Művészeti Múzeum – Ludwig múzeum Budapest
kis.terem
Miriam Bäckström (Stockholm) kiállítása
1999. június 22 – július 26.
Megnyitó: 1999. június 22., kedd 18 óra

Miriam Bäckström üres tereket fényképez. Képein olyan helyszíneket örökít meg, amelyeken emberi alak vagy más élőlény nem jelenik meg.
Első fényképsorozatán üres lakásokat fényképezett, melyek lakói nemrégiben haltak meg (Egy elhunyt ember hagyatéka, 1992–96). Bäckström érzelmek nélkül dokumentálta az elé táruló helyzetet. A megörökített lakásokban olykor még szinte érezhető az ott lakó „melege”, mintha az illető csak néhány percre hagyta volna el az otthonát. Más képeken azt látjuk, hogy már járt valaki a megürült élettérben, egyes helyeken pedig már nincsenek bútorok a lakásban. A képeket rejtélyes üresség hatja át.
Hasonló ürességet érzünk a filmforgatási helyszínekről készült képek szemlélésekor (Filmkulisszák, 1995–99). Ezek hidegsége máshonnan ered, mint az előző sorozaté. Bár nem sokkal Bäckström felvétele előtt még emberek mozogtak a térben, ők csupán imitálták a valós életet. A bárok, utcák, nappalik „valósághű” képei nem létező életterek. A művész ugyanabból a beállításból készíti a felvételeit, ahol a filmet rögzítő kamera állt. Kompozíciójába felvesz viszont egy olyan részletet is, amely a filmen nem szerepel: a kulissza peremét, ahol véget ér a díszlet és láthatóvá válnak a tartóelemek.
Miriam Bäckström fényképein éles képkivágatokban valósnak tűnő tereket rögzít. Hiszen valóság, ember által teremtett világ egy halott ember lakása, de a felvétel pillanatában már üres, negatív élettér. A kulisszaképek másolják a valóságot, a rendező az emberek közös élményanyagán alapuló fiktív tereket hoz létre. Nem véletlen, hogy Bäckström egyik üres lakást ábrázoló képét felhasználták egy filmkulissza megalkotásához.
A néző bepillanthat ezekbe az üres terekbe, melyek titokzatossága az általa elképzelt történetek révén csak növekszik.

Miriam Bäckström művészettörténetet majd fényképészetet tanult a stockholmi Iparművészeti Főiskolán (Konstfack). Stockholmban él.

Ez év áprilisában a stockholmi Moderna Museet Projekt-ben mutatta be legújabb sorozatát, a svédországi néprajzi jellegű múzeumokban készítet fényképeit.
Jelenleg a Velencei Biennále Apertutti kiállításán szerepel szintén az Egy elhunyt ember lakása és a Filmkulisszák sorozatokkal.

A kiállítás időtartama alatt megjelenik egy magyar és angol nyelvű katalógus Maria Lind (Stockholm) szövegével.