Sigmar Polke: Gouache-ok. Tisztázatlan eredetű zene

1999. október 21 - november 28.
Mikor
1999. október 21 - november 28.

Sigmar Polke Tisztázatlan eredetű zene című kiállításának középpontjában negyven darab 1996-ból származó gouache (vízfestékes technika, mely nagy fedőképességgel rendelkezik) áll. A művek egy olyan művész világába engednek bepillantást, aki sajátos helyet foglal el a kortárs művészeti életben, és a háború utáni német művésznemzedék egyik legjelentősebb képviselője.
Polke 1941-ben a sziléziai Oels-ban született. A korai '60-as évektől foglalkozik a képvalóság, a realitás, valamint a művészet és a hétköznapok kapcsolatával, miközben egy távolságtartó, ironikus álláspontot foglal el, ami lehetővé teszi számára, hogy a tartalmi kérdéseken túl, a festészet formájának és anyagszerűségének is figyelmet szenteljen.
A kiállítás gouache-aiban a technika nedves tulajdonságából kiindulva a szín folyékonyságát tematizálja. Polke számára a fizikai jelenségek ellenőrzött és szabadon hagyott történései játsszák a legfontosabb szerepet. A művész a folyékony festéknyom kiszámíthatatlanságát szembesíti – ez is jellemző rá – a rendszerezett, kiszámítható raszterhálóval. A képek abszurdan hangzó címei egy költői aspketussal egészítik ki az ábrázolt dolgot, melyek jól példázzák Polke egész alkotói tevékenységét.

Sigmar Polke
1941-ben születik a sziléziai Oels-ban, ahol 1945-ig él.
1945-ben Thüringiába menekül.
1953-ben Nyugat-Berlinen át Düsseldorfba települ.
1959-60 között üvegfestészeti tanulmányokat folytat Düsseldorfban.
1961-67 között a düsseldorfi Állami Művészeti Akadémián tanul. Mesterei: Gerhard Hoehme és Karl-Otto Goetz.
1970-71-ben a hamburgi Képzőművészeti Főiskola vendégprofesszora.
1972-ben átköltözik Gaspelshof in Willichbe (Niederrhein).
1977-1992 között a hamburgi Képzőművészeti Főiskola professzora.
Sigmar Polke Kölnben él és dolgozik.

A kiállítás létrejöttét támogatta az ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) és a Goethe-Institut Budapest.