STRABAG Festészeti Díj 2002

2002. február 28. – április 2.
Mikor
2002. február 28. – április 2.

Az idén a STRABAG Építő Kft. (a Magyar Aszfalt Kft. jogutódja) immár hatodik alkalommal hirdette meg festészeti pályázatát. A korábbi évekhez képest más díjazási szisztémát alkalmaztak: ebben az évben egy díjat és 4 egyenlő értékű alkotói támogatást ítélt oda a háromtagú zsűri (Dr. Hegyi Lóránd, Kovalovszky Márta és Néray Katalin). A beérkezett pályaművek az immár szokásos színvonalon reprezentálták a fiatal magyar festőgeneráció helyzetét.

A fődíjat a zsűri egyhangúlag RADÁK Eszternek ítélte, akinek festészete világos, tiszta fogalmazásával, logikus, következetes képi rendszerével tűnik ki. Látszatra egyszerű, banális motívumai utalnak bizonyos művészettörténeti előképekre, ugyanakkor ironikusan értelmezik a tárgyi világot. Évek óta szisztematikusan fejlesztett festői programjában egy jellegzetes női tematika és színvilág tükröződik. Látensen megjelenik a dekoratív art nouveau illetve az ötvenes–hatvanas évek pop art-ja is visszacseng. Művészete virtuálisan rendkívül meggyőző, mind a festészeti technikát, mind a dimenzióit illetően adekvát és intelligens gondolkodásmódot képvisel.

Az alkotói támogatást a következő négy művész kapta:

DÁNIEL András képei érdekes és eklatáns példáját mutatják az újraértelmezett fotórealizmusnak, amelyek a hetvenes évek hasonló tendenciáitól tartalmilag különböznek.

HAÁSZ Katalin munkái az idei díjazottak közül egyedül képviselik az elvont képi rendszert. Magas szinten megvalósított, precízen formált és bravúrosan megfestett motívumai erős térhatást nyújtanak, fény-árnyék effektusokkal virtuális térhelyzetet teremtenek.

ISKI KOCSIS Tibor merészen nyúl a klasszikus közép-európai giccs kedvelt témájához, ugyanakkor a hagyományos portréábrázolásra is reflektál.

KUPCSIK Adrián képeiben az új médiumok virtuális valósága találkozik kultúrtörténeti referenciákkal, különösen a totalitárius rendszerek manipulált sportkultuszára reflektáló képi motívumokkal.

A kiállítás kurátora: Krasznahorkai Kata