STRABAG Festészeti Díj 2003

2003. március 20 - április 20.
Mikor
2003. március 20 - április 20.

A hetedik alkalommal meghirdetett STRABAG Festészeti Díj pályázatra 73 művész küldte be anyagát. A zsűri a beérkezett munkákat megfelelő színvonalúnak tartotta, és különösen örült annak, hogy a pályázaton résztvevő festők reprezentatívan tükrözik a hetvenes években született generáció törekvéseit.

Az 1 millió forintos fődíjat a zsűri egyhangúlag GYŐRFFY Lászlónak ítélte. Képei a realista festészeti tradíciók aktualizált változatát képviselik, melyben a hagyományos portréábrázolás klasszikus funkciója és a kortárs vizuális kultúra számítógéppel manipulált képi világa egyesül. A beküldött munkái érettségről, egyenletes esztétikai és technikai színvonalról tanúskodnak.

A négy, egyenként 400.000 forintos alkotói támogatást CSISZÉR Zsuzsi, ERNSZT András, OLÁH Mátyás László és PÁLL Tibor Krisztián kapta.
CSISZÉR Zsuzsi fotórealista képeiben egy új típusú konceptualizmus is megjelenik, amennyiben a képi szituáció és a különböző jelentésrétegek többértelmű tematikai szerkezetet hoznak létre. A képi és szöveges utalások elidegenítik a látványt az egyértelműen meghatározható mondanivalótól.
ERNSZT András ismétlődő elemekből felépített festményei nem ábrázoló funkciót töltenek be, hanem a képstruktúra sajátosságait, belső rétegződéseit, mozgásait mutatják. Formai reduktivizmusa ellenére színvilága árnyalt, összetett és kifinomult.
OLÁH Mátyás László piacképei a hétköznapok banális részleteit nagyítják fel. A vételre kínált élelmiszerek kiválasztásával és érzékletes megfestésével a klasszikus holland realista csendéletfestészet tradíciójára utalnak, amelyből az elidegenítés gesztusa sem hiányzik.
PÁLL Tibor Krisztián festészetében kétfajta figurális képvilág konfrontálódik: az iparilag előállított padlószőnyegen mintázatként megjelenő ready made motívumok és a tárgyilagos hűséggel megfestett állatfigurák kettőssége. Festészete humorával és könnyedségével tűnik ki.