STRABAG Festészeti Díj 2005

2005. október 13. – november 13.
Mikor
2005. október 13. – november 13.

A STRABAG idén nyolcadik alkalommal hirdette meg pályázatát Festészeti Díjára, melyre 62 művész jelentkezett kiemelkedően magas színvonalú alkotásokkal.

A fődíjas SZABÓ Dorottya (1975) művei meglepő érettségről, egyéni formalátásról és egy konzekvens vizuális nyelvezet megteremtéséről tanúskodnak. Festményeiben drámai feszültség és intimitás ötvöződik. A pályázatra beküldött képein organikus elemek kapcsolódnak a központi szerepet játszó arc motívumhoz illetve portréhoz. Tematikájában egy önkereső, a pszichológiai élményeket feldolgozó, bensőséges, zárt világ jelenik meg.

Az Alkotói támogatást négy művész kapta.
ADORJÁN Attila (1968) hiperrealista festményei művészettörténeti referenciákra, az érett barokk csendéletfestészetére utalnak. Képei az európai festészet egyik nagy vonulatának személyes újraértelmezését nyújtják.

MOIZER Zsuzsa (1979) munkáit az önmeghatározás motiválja, korábbi akvarell és olajkép sorozatain különböző, nőkkel kapcsolatos témákat dolgozott fel. Mostani új önarckép sorozata az egyéni vonásokon túllépve általános egzisztenciális kérdéseket vet fel.

SOÓS Nóra (1979) új munkáin korábbi műveinek repertoárját kibővítve, a személyes környezet banális tárgyai mellett az emberi figura is megjelenik. A nemzetközi kortárs művészet harsány, színes, némiképp frivol fiatalos nyelvét használja, melyet hatásosan alkalmaz.

SZABÓ Dezső (1967) képei technikai kísérletezés eredményei. Különböző típusú lakkok egymásra hatásával (száradás, zsugorodás, elszíneződés), hozza létre rá jellemző egyéni felületeit. Monokróm alkotásai érzékiek, látványosak, esztétikusak.

A STRABAG Festészeti Díj közel egy évtizedes története bizonyította a kezdeményezés jogosságát: megmozgatta a hazai művészeti közvéleményt és a fiatal festőnemzedék figyelmét ráirányította a műfaj permanens megújulására. A díjazott művek rendszeres bemutatása a budapesti Ludwig Múzeumban a nagyközönség számára is lehetővé tette a kortárs magyar festészet új törekvéseinek megismerését.
A következetes szakmai szelekció számos eddig kevéssé ismert tehetséget indított el a pályán, akik további alkotói tevékenységükkel igazolták a zsűri választását. A 2005. évi STRABAG Festészeti Díj nyertesei sokoldalúan reprezentálják, ékesen bizonyítják a kortárs magyar festészet sokszínűségét, kvalitását.