A könyvtárról bővebben

A Ludwig Múzeumban 2005 óta nyilvános, nem kölcsönző szakkönyvtár működik. A könyvtár fő gyűjtőköre az 1945 utáni magyar és egyetemes művészet, különös tekintettel a kelet-közép-európai régió képzőművészetére.

A könyvállományban a magyar és külföldi alkotók monográfiái, illetve a hazai és nemzetközi kiállítási katalógusok mellett a kortárs művészetet tárgyaló nemzetközi szakirodalom is megtalálható. A meghatározó nemzetközi kiállítások, biennálék, triennálék katalógusai, a kiemelkedő külföldi intézmények magyar könyvkereskedelemben nem forgalmazott kiadványai is hozzáférhetők a könyvtárban. A kortárs képzőművészet szűkebb területei (fotó, film, videó, média, design) külön gyűjtemény alkotnak, és elérhetőek a kortárs építészet elméletével foglalkozó hazai és nemzetközi kiadványok is.

A könyvtár kiemelt gyűjtőkörébe tartozik a Velencei Biennále irodalma. A gyűjteményben 1960-ig visszamenőleg megtalálhatók a Biennále központi és magyar katalógusai, a fontosabb történeti és elméleti szakirodalom, továbbá – szórványosan – az egyes nemzeti pavilonok kiállításai katalógusai, kisnyomtatványok és audiovizuális dokumentumok, valamint 2015-től a magyar részvétellel kapcsolatos pályázati anyagok és kurátori beszámolók. A katalógusban böngészhető a könyvtárban elérhető publikációk bibliográfiája.

A folyóirat-gyűjteményben a meghatározó magyar (Artmagazin, Balkon, Magyar Műhely, Mozgó Világ, Műértő, Művészet, Új Művészet, stb.) és nemzetközi kiadványok (például Artforum, The Art Newspaper, Art Press, Cabinet, Flash Art, Kunstforum, Springerin, Texte Zur Kunst, Third Text) a 80-as évekig visszamenően böngészhetők.