Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, Hajas Archívum

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, Hajas Archívum

Hajas Tibor életművének ápolásában, kutatásában, feldolgozásában és nyilvánosságának biztosításában a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum kiemelt szerepet játszik. Hajas Tibor életművének népszerűsítése, művészettörténeti recepciójának elősegítése érdekében a művész örökösei, az archívum kezelője és a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum közös megegyezéssel létrehozta az életmű dokumentációs központját, amelyet Hajas Archívum néven kezel. Az archívum a Ludwig Múzeumban letétbe helyezett Hajas Tibor műveket, valamint a Hajas Tibor életmű képi, írásos dokumentációjára vonatkozó anyagot, valamint az életmű recepciójával kapcsolatban összegyűjtött forrásokat tartalmazza. A Hajas életműre vonatkozó dokumentumok és művek feltárását és rendszerezését a Ludwig Múzeum korábbi muzeológusa, Székely Miklós végezte 2009-2012 között. A feltárásban közreműködött: Kis Kovács Anna, Reikort Alexa (PPKE BTK) és Bradák Soma (PPKE BTK). A Hajas Archívum eredeti anyagot (kivéve a műtárgyakat) nem tartalmaz, az abban lévő dokumentumok más köz- vagy magángyűjteményben őrzött, illetve publikált anyagok másolatai, illetve azokról készített leírások.

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, Hajas Archívum
egységei, a letétbe helyezett művek nélkül:

I. Képi dokumentáció (Hajas Tibor életművével kapcsolatos fotográfiák és a művek reprodukcióiról készült adatlapok elektronikus és papíralapú változatai)
LM - KMM HA 1.1-

II. Írásos dokumentáció (Hajas Tibor életével, illetve életművével kapcsolatos szövegek digitalizált, illetve arról készült papír alapú változatai)
LM - KMM HA 2.1-

III. Hajas Tibor kiállításjegyzéke és életművére vonatkozó bibliográfia, valamint a
bibliográfiai tételeknek a kutatás során összegyűjtött másolatai (cikkek, tanulmányok,
kritikák stb.)
LM - KMM HA 3.1. (kiállításjegyzék)
LM - KMM HA 4.1. (bibliográfia)
LM - KMM HA 4.2. (bibliográfiai tételek másolatai)

A kutathatóságot kizáró korlátozás alá nem eső papír alapú anyagok esetén a kutatók a Hajas Archívumot a Ludwig Múzeum mindenkor érvényes kutatási szabályzata alapján jogosultak kutatni. Külső kutatók kutatási igényét minden esetben jelezni kell a Hajas Archívum kezelőjének. A kutatási engedély egyszeri és meghatározott célra, valamint időtartamra szól, minden további kutatás esetén új engedélyt kell kérni.

A Hajas Archívumban őrzött dokumentációra alapuló minden esetben, bármilyen formában történő közlés esetén az alábbiak szerint kell hivatkozni:
Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, Hajas Archívum, fond és dokumentumszám

A kutatási eredményekre alapuló új publikációból a kutató köteles 1-1 példányt a jogtulajdonosnak igazolható módon eljuttatni, valamint az Archívumba, illetve az archívum kezelőjének átadni. Az eredmények közlésének leadása a további kutatás feltétele.

2013. május 15.

Székely Miklós
A Hajas Archívum kezelője


Adás a negyedik csatornán, 1973, zselatinos ezüst, fotó: Veres Júlia


Hajas Tibor portréja, fotó: Vető János


Cím nélkül I. (Televízió), 1980, nyomat


Zászló, 1974, zselatinos ezüst