Ludwig WorldWide

Ludwig Alapítvány

1982 októberében Irene és Peter Ludwig létrehozta a "Ludwig Alapítvány a Művészetért és a Nemzetközi Megismertetésükért" elnevezésű alapítványát. Irene Ludwig 1996. július 22-én, férje váratlan halála után megalapította a Peter és Irene Ludwig Alapítványt. Az alapítvány Németország társasági törvénye szerint jött létre, és jogelődje tevékenységét folytatja a Board of Trustees and Executive Board vezetésével. A Board of Trustees elnökasszonya Irene Ludwig. Az alapítvány székhelye és igazgatási szervei Aachenben találhatók. A Peter és Irene Ludwig Alapítvány tevékenységének célkitűzéseit az alapító okiratok rögzítk. Ezek alapján az Alapítvány céljai közé tartozik éppúgy a műtárgyak gyűjtése és kezelése – beleértve kiállítások szervezését és a műtárgyak letétbe helyezését egyes közgyűjteményekbe –, mint a pénzügyi háttér megteremtése a műtárgyak megvásárlásához, megőrzéséhez, valamint mindennek a tevékenységnek a népszerűsítése.

A Peter és Irene Ludwig Alapítvány elsődleges célja, hogy hosszú távon folytatni tudja az Irene és Peter által először létrehozott alapítvány nemzetközi tevékenységét. Elgondolásuknak megfelelően az Alapítvány legjellemzőbb vonása a kozmopolitizmus. Legfőbb küldetésük éppen ezért, hogy a kulturális szférában minél több nemzetközi kapcsolatot építsenek ki.

Az Alapítvány másik alapvető célja, hogy – egy nemzetközi kulturális párbeszéd megteremtése érdekében – megkönnyítse a különféle Ludwig Múzeumok közötti együttműködést. Ennek a multikulturális párbeszédnek a népszerűsítése nemzeti határoktól függetlenül gazdagítani fogja a társadalmi kapcsolatokat. Az alapítók elgondolásának és célkitűzéseinek megfelelően, valamint óriási munkával létrehozott hatalmas gyűjteményük megbecsülése érdekében az alapítvány vezetőségére hárul az a feladat, hogy az alapítványt a jövőben is sikeresen vezesse. Az alapítvány vezető szervei ugyanakkor szabadon reagálnak az állandóan változó világ kihívásaira. A Peter és Irene Ludwig Alapítvány életre hívása nem a Ludwig-gyűjtemény változatlan formában való megőrzését, hanem az alapítók szelleméhez híven az azzal való ésszerű gazdálkodást, a jövő számára való gazdagítását tűzte ki célul.

Peter Ludwig

Peter Ludwig 1925. július 5-én született Koblenzben a jogász Fritz Ludwig és Helene Ludwig (lánykori nevén Klöckner) fiaként. Kitűnő érettségi bizonyítványt szerzett humán szakon 1943-ban. Ezt követően 1945-ig katonai szolgálatot teljesített. Amerikai fogságából hazatérve 1945 őszétől kezdve a Bonni Tudományegyetemen jogot tanul, majd 1946-tól művészettörténetet, régészetet, őstörténetet és filozófiát hallgat az újonnan létrejött Mainzi Tudományegyetemen. A művészet és a kultúra iránti vonzalma családjából ered. Gyűjtőtevékenysége már tanulóévei alatt elkezdődött. Doktori disszertációját 1950-ben "Picasso emberképe, mint nemzedékünk élethez való attitűdjének kifejeződése" címmel írta. 1951-ben feleségül vette Irene Monheimet. Sikeres vezetői karriert futott be a családi Monheim/Ludwig Csokoládégyárban. 1957-től együttműködött a kölni és az aacheni múzeumokkal, számos múzeum vezetőségi tagja volt. Számos nemzetközi elismerés és kitüntetés birtokosa lett: 1972-ben a Kölni Tudományegyetem tiszteletbeli professzora lett, 1975-ben Köln díszpolgárává avatták, 1988-ban a "Commandeur de la Légion d'Honneur" tagjává választották, 1992-ben kinevezték a "Großes Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“ tagjává, 1994-ben pedig Aachen is díszpolgárává választotta. Több egyetemen tiszteletbeli oktató volt: 1975-től a svájci Baseli Tudományegyetemen, 1983-tól a lipcsei Karl Marx Egyetemen, 1985-től Szófiában a Képzőművészeti Akadémián, 1987-től az Egyesült Államokban, Burlingtonban a Vermont Egyetemen, 1990-től a Barcelonai Tudományegyetemen, 1991-től Kubában a havannai Művészeti Intézetben, végül pedig 1995-től a havannai Tudományegyetemen és a bukaresti Művészeti Akadémián.
Peter Ludwig 1996. július 22-én halt meg.

Irene Ludwig

Irene Ludwig 1927-ben született Aachenben. Olga Elle és Franz Monheim, a Monheim Társaság tulajdonosának lányaként. 1946-ban kitűnő érettségi bizonyítványt szerez. 1947-ben kezdi meg egyetemi tanulmányait Meinzben, művészettörténet, régészet és őstörténet szakokon. A művészet és a kultúra iránti vonzalmát családjának köszönheti. Gyűjtőtevékenysége a mainzi tanulóévek alatt kezdődik. 1951-ben hozzámegy Peter Ludwighoz. 1957-től együttműködik a kölni és az aacheni múzeumokkal, számos múzeum vezetőségi tagja. Számos nemzetköti elismerés és kitüntetés birtokosa: 1978-ben professzornak nevezi ki az Osztrák Szövetségi Köztársaság elnöke, 1994-ben Aachen díszpolgárává választják, 1995-ben elnyeri a "Chevalier de la Légion d'Honneur", 1996-ban a „Großes Goldenes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich“ tagjává, majd 1998-ban a „Großes Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“ címet. Több egyetemen tiszteletbeli oktató: 1985-től Szófiában a Képzőművészeti Akadémián, 1987-től Budapesten, az Eötvös Lóránt Tudományegyetemen, 1993-tól Kubában a Havannai Tudományegyetemen, végül 1999-től az Egyesült Államokban, Burlingtonban a Vermont Egyetemen.