Romi Avidan: LandLocked, 2017

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, a korábbi években elkezdett rezidencia-programsorozatát folytatva, újabb lehetőséget biztosított 2017 őszén arra, hogy két rezidens képzőművész egy hónapig Budapesten tartózkodjon. A rezidencia-program időtartama alatt az albániai Gentian Shkurtinak és az izraeli Romi Avidannak, a helyi képzőművészeti szcéna megismerésén túl lehetősége nyílt egy helyspecifikus projektmunka létrehozására.

Romi Avidan nemrégiben fejezte be videó- és fotóművészeti tanulmá- nyait Jeruzsálemben. Budapesten létrehozott LandLocked című műve mind anyagát, mind témáját tekintve erősen különbözik korábbi munkáitól. Avidan elsősorban videomunkákat készít, illetve fotográfiában utazik. Legutóbbi, még Izraelben készült projektje egy sajátos dokumentumfilm, amely ugyan valós periratokon alapul, de a művész saját költészetét helyezi előtérbe a mozgókép világában. Hang nélküli videó- in általában kizárólag szöveg olvasható, amely nem csupán a filmek vizuális ritmusát adja, de egyfajta hipnotikus hatást is gyakorol a né- zőre.

A Budapesten létrehozott mű esetében Avidan kilépett a videó és a film világából, viszont megtartotta a szöveg, mint vizuális jel hangsúlyos szerepét, amely ezáltal egyenrangúvá válik a képpel. A szöveg az itt kiállított alkotásban egyenesen a falra került, a virtuális világot megkerülve: a sajátos, kézírást idéző neonfelirat szűkszavú, ugyanakkor dinamikus horizontként rajzolódik ki a háttér előtt. A művet Magyarországról szóló olvasmányok inspirálták: ezek költőisége idézte elő benne a „LandLocked” kifejezést, ebben sűríti helyi impresszióit. Az angol szó egy olyan országot jelöl, amelyet kizárólag szárazföld vesz körül, de pontos, egyszavas magyar, illetve héber megfelelővel nem rendelkezik. A szó Avidan számára Magyarország különleges – „körbeszigetelt” – mivoltát fejezi ki, nem csak földrajzi, nyelvi, de történelmi értelemben is. Egy tenger nélküli szigetét.

A mű a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum 2017-es rezidencia-programjának keretében készült. A mű létrejöttét az Art Market Budapest támogatta.