Pályázat eredménye

 

Az 57. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízatására kiírt pályázat eredménye

 

A jövő évi Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálét 2017. május 13. és november 26. között rendezik meg. A hazai hagyományoknak megfelelően a Velencei Biennále nemzeti biztosa, Fabényi Julia, a Ludwig Múzeum igazgatója idén is nyílt pályázat útján, szakmai zsűri döntése alapján választotta ki a magyar pavilon kurátorát és kiállítását.

A nemzeti biztos a pályázatot a korábbi évek gyakorlatához képest jóval korábban meghirdette, hogy minél több idő jusson a nyertes pályázat megvalósítására, a sikeres szerepléshez való felkészülésre. A pályázatot nagy szakmai érdeklődés kísérte: a 2016. június 13-án kiírt pályázatra összesen tizenkét pályázat érkezett be. A pályázatok között jelentős arányban voltak jól kidolgozott és kifejezetten a velencei magyar pavilonba szánt színvonalas projektek.

A pályázók neve és pályázatuk címe:

É. Kiss Piroska: Rabóczky Judit – Kölykök a túloldalon

Fenyvesi Áron: Keresztes Zsófia, Kiss Adrian, Nemes Márton, Puklus Péter, Ulbert Ádám – Vektor

Kukla Krisztián: Gerber Pál – Egy szög beverése – ami lehúz és ami felemel

Mucsi Emese – Juhász Anna Mária: Csákány István – HUMBOLDTHÖHE

P. Szabó Ernő: Somogyi Emese – Outsider

Peternák Miklós: Dr. Zics Brigitta – Kollektív mozgás – vándorlás, válság, változás

Petrányi Zsolt: Várnai Gyula – Békét a világnak!

Rieder Gábor: Albert Ádám: Melancholy of the Disconstructed Meaning

Tamás Klára: Balogh Edit, Kelemen Mátyás, Rozsnyai Béla, Tamás Klára – A 11 dimenzió temploma

Tóth Norbert: Somogyi Győző – A döntés

Zsikla Mónika: Ősz Gábor – Az átjárhatóság topográfiája

Érvénytelen pályázat: Szőke Ferenc: Nézőtér

Valamennyi pályázat megtekinthető a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapján.

Az érvényes pályázatot benyújtók 2016. szeptember 15-én prezentáción is bemutatták az elképzeléseiket. A zsűri a tizenegy érvényes pályázat közül Petrányi Zsolt kurátor és Várnai Gyula képzőművész Békét a világnak! (Peace on Earth!) című pályázatát nyilvánította a pályázat nyertesének.

A nyertes pályázat:

A Békét a világnak c. projekt a második világháború utáni hidegháborús korszak egyik utópiáját, a világbéke eszméjét helyezi a jelen megváltozott viszonyai közé egy többszörös perspektívájú reflexiós folyamatba ágyazva. A bemutatandó művek utalásaikkal, múltbeli referenciáikkal egy olyan korra támaszkodnak, amikor még a békés jövőbe, a globális fejlődésbe – sőt az intergalaktikus utazásokba – vetett bizakodás határozta meg az előttünk álló évszázadok vízióit.

A kiállítás látvány- és tárgykultúrájában az 1960-as évek óta Kelet-Közép-Európában is felbukkanó békemozgalmak nyelvezetét idézi, miközben arra hívja fel a kortárs közönség figyelmét, hogy a jövőképek valamikor pontosan körülírtnak hitt víziói végül utópiák maradtak. Ezzel napjaink bizonytalan, háborúk és nemzetközi konfliktusok által fenyegetett világában azt a reményt sugallja, hogy létünk ma sem determinált, alakításában mi is szereplők lehetünk.

A kiállítás egyszerre idézi fel a tudás által mindent legyőzni képes modern ember képét és a magára maradt, vízióitól megfosztott ember elhagyott világának nyugtalanító képét, amelyet a közép-kelet-európai „mindent túlélés” finom iróniájával árnyal.

A kiállítás kellően figyelemfelkeltő és befogadható: bemutatásmódja markáns, jól dekódolható és egymással összefüggő vizuális elemekből áll, jól illeszkedik a Velencei Biennále közegébe és a magyar pavilon tereibe. A kiállító művész eddigi munkássága és a jelentős biennálés tapasztalatokkal rendelkező kurátor együttműködése jó alapot képez a sikeres szerepléshez. A projekt koncepciója és aktuális témája miatt nemzetközi érdeklődésre tarthat számot.

A bírálóbizottság tagjai voltak:

Andreas Fogarasi képzőművész, a 2007. évi Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále résztvevője, az Arany Oroszlán-díjat nyert magyar pavilon kiállító művésze,

Boros Géza művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Velencei Biennále Irodája vezetője,

Fabényi Julia művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója, a Velencei Biennále nemzeti biztosa (a zsűri elnöke),

German Kinga művészettörténész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem docense, a 2015. évi Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále magyar kiállítása kurátora, 

Nemes Attila művészettörténész, kulturális mediátor, a 2006. évi Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar kiállítása produkciós vezetője,

Sturcz János művészettörténész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, az 1999. évi Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále nemzeti biztosa,

Szipőcs Krisztina művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum szakmai igazgató-helyettese, a Balkon kortárs művészeti folyóirat szerkesztője.

A zsűri ezúton mond köszönetet valamennyi pályázónak.

Budapest, 2016. szeptember 16.

Dr. Fabényi Julia
a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója,
a Velencei Biennále nemzeti biztosa