Ciprian Mureşan - Egzisztenciátokat szerződés szavatolja

2015. január 16. – március 22.
Mikor
2015. január 16. – március 22.

Ciprian Mureșan Kelet-Európa rendszerváltás utáni művészgenerációjához tartozik. Posztkonceptuális gondolkodását szülőhazájának, Romániának történelme és politikája hatja át. Mureșan műveiben történelmi, társadalmi, valamint kulturális (képzőművészeti, irodalmi és filmes) referenciákat sajátít ki, amelyeket aztán új összefüggésekbe helyez. A kultúra terjedésének mechanizmusa érdekli: műveiben a közelmúlt emlékezetének és a valóságos tapasztalatnak ambivalens vagy egyenesen ellentmondásos kapcsolatát, valamint a politikai-vallási hatalom és a civil társadalom viszonyát tanulmányozza.
Előszeretettel hivatkozik a modernitás történetének ikonikus darabjaira, miközben napjaink társadalmi megrázkódtatásaiból eredő kérdéseket tesz fel, mint például az utópiák bukása, az új technológiák hatása a vizuális kultúrára – animációs filmek fetisizálásán keresztül –, vagy épp a civil társadalom viszonya a hatalom különböző formáihoz. A történelmet, a vallást a populáris kultúrából merített egyszerű gesztusokkal és módszerekkel ragadja meg, miközben visszahelyezi jogaiba a személyes tapasztalat és kifejezés fontosságát.
(Florence Derieux, FRAC Champagne-Ardenne)

Kurátor: Szipőcs Krisztina