Maurer Dóra – Szűkített életmű

2008. december 5. – 2009. február 22.
Mikor
2008. december 5. – 2009. február 22.

Maurer Dóra az 1970-es évek óta a magyar képzőművészeti élet egyik meghatározó alakja. Alkotótevékenysége mellett energikus és aktív szervezőként, 2003 óta tanárként pályatársaira is nagy hatást gyakorol. Munkái híven tükrözik örökké kíváncsi, mindenre nyitott, mindig újat kereső személyiségét, soha sem lanyhuló kísérletező kedvét, okos szellemességét és finom iróniáját. Több műfajban is tevékenykedik: festményei mellett grafikákat, fotókat, filmeket, kollázsokat, installációkat készít. A geometria, színelmélet, az érzékelésről szóló elméletek felhasználásával készülő művei valójában játékos kísérletek, melyek a megfigyelő tudós attitűdjét tükrözik. „Maurer Dórát nem a művészet érdekelte, hanem a valóság és a valóság állandóan változó megnyilvánulása.“ – írja róla Dieter Honisch.

Alkotói módszerére jellemző, hogy modell-helyzetet állít fel, majd egymásnak engedi a szereplőket (anyagokat, formákat). Az így keletkezett eredményt olykor átalakítja, majd ismét elengedi a folyamatot. Festményeit is „csak” quasiképnek nevezi. Ő maga így vall erről: „Van bennem némi ellenszenv korunk kész művészeti termékei iránt, haszontalannak érzem maradandóságukat. … A tényleges megvalósítás nem bír végleges jelentőséggel.“ Egész életműve egy logikus, következetes gondolatmenet, mely ugyanakkor cseppet sem kiszámítható, épp ezért roppant izgalmas.

A retrospektív kiállítás a konceptualitás és a geometrikus képszervezés hatását mutató munkákkal indul, majd szándékaink szerint teljes sorozatokon keresztül érzékeltetjük a műfaji sokrétűség kialakulását, a szerialitás megjelenését.

A kiállított műveken keresztül láthatóvá válnak a művész munkásságát jellemző tendenciák: a frontálisan felfogott felületek torzítása, virtuális térbefordulása, a sík meggörbülése.

A kiállítás másik vonulata azt követi nyomon, hogyan alakulnak át és elevenednek meg Mauer korábban használt standard színei, egészen a mai, a színérzékelésre apelláló Szférikus pikkelyek műcsoportig, de mindemellett helyet kapnak a művésznő 1973 és 1996 között készült film- és videómunkái.

A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott életműkiállítás-sorozat keretében valósult meg.

A záró héten, február 22-ig a kiállítás katalógusa fél áron (2 450 Ft) vásárolható meg!