Minden nem látszik - Türk Péter (1943-2015) életműkiállítása

2018. április 20. – június 24.
Mikor
2018. április 20. – június 24.
Belépőjegyek
1600Ft

Türk Péter konceptuális irányultságú, következetes és koherens munkásságának mindegyik szakaszában kiemelkedő jelentőségű, nemzetközi színvonalú műveket hozott létre. A szakma által mindig is nagyra értékelt, de csak szűkebb körben ismert, eddig feldolgozatlan életmű most először kerül a maga sokszínűségében a nagyközönség elé, egy életmű-kiállítás és katalógus formájában.

Türk Péter életművét a rendszerelvűség, a struktúrákban s ugyanakkor sorozatokban való gondolkodás jellemzi. Az első pillantásra hétköznapinak tűnő témákból redukált eszköztára segítségével bontakozik ki munkái gondolati gazdagsága.

Korai művei a lírai absztrakció jegyében keletkeztek, majd minimalista-geometrikus képeket és reliefeket alkotott. A hetvenes évek elejétől a fogalmi-konceptuális művészet jegyében dolgozott. A hetvenes évek közepétől munkásságában évtizedekre meghatározó jelentőségűvé vált a fotó médiuma és a fényképezés különböző – gyakran saját leleményeként létrehozott – technikai változatai.
Egy váratlan, meghatározó személyes isten-élmény hatására 1989-ben hívő lett. Ezt követően új alapokra helyezte munkásságát: a látás és a valóság analízisét, valamint a művész pozícióját a hit perspektívájából kezdte értelmezni. A hit élete végéig nyitott, befogadó attitűdként jelent meg munkáiban. Alapállása a néző számára első pillanatban rejtett, szimbolikus-metaforikus formákban, szelíd, de fontos opcióként, térítő szándék nélküli intellektuális javaslatként öltött testet.

A kiállítás – melyen számos munkája először kerül a közönség elé – minden bizonnyal revelatív élmény lesz mind a szakma, mind a nagyközönség számára.

Kurátor: Százados László
Kurátor asszisztens: Nárai Szilvia