Történet

A budapesti Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum alapítója, a német házaspár, Irene és Peter Ludwig több mint tizenkétezer műalkotást birtokolt, antik és kortárs remekműveket egyaránt. A gyűjteményből származó ajándékok és kölcsöndarabok világszerte harminc múzeumban láthatók, ebből tizenkettő a házaspár nevét viseli, többek között Budapesten, Kölnben, Bécsben és Pekingben.

A budapesti Ludwig Múzeumot – az első az egykori vasfüggönyön túl – 1989-ben alapították, miután 1987-ben létrehozták magyarországi alapítványukat.

A budapesti intézménynek hetven nagy értékű nemzetközi műalkotást adományoztak és kilencvenöt művet helyeztek el letétbe, mellyel megalapozták a múzeum nemzetközi gyűjteményét és egyben létrehozták Magyarország első kortárs művészeti múzeumát. Az új múzeum első állandó kiállítása 1991-ben nyílt meg a Budavári Palota ’A’ Épületében, a Magyar Nemzeti Galéria rendezésében. A múzeum 1996-ban Kortárs Művészeti Múzeummá alakult és jelentős magyar anyaggal gyarapodott; 2005-ben költözött át a Müpába (korábban: Művészetek Palotája).

A Ludwig Múzeum évente átlagosan 8-10 időszaki kiállítást szervez, emellett időről-időre változó kontextusban tárja a nagyközönség elé a gyűjtemény darabjait.

A Ludwig Múzeum gyűjteményezési politikáját a régióban betöltött szerepének erősítése vezérli. A gyűjtemény különlegessége a közép-kelet-európai karaktere; az, hogy falain belül hangsúlyosan jelenik meg egy sajátos történelmi, kulturális kontextussal rendelkező térség művészi teljesítménye az elmúlt fél évszázadból. A hatvanas-nyolcvanas évek progresszív magyar művészete elsősorban a nemzetközi tendenciákkal párhuzamosan, válogatott műveken keresztül jelenik meg.

A múzeumot 1993-tól haláláig, 2007-ig, Néray Katalin művészettörténész-muzeológus vezette. A széleskörű nemzetközi ismertséggel bíró, kortárs képzőművészettel foglalkozó szakember meghatározó szerepet játszott a gyűjtemény létrehozásában, felépítésében, valamint a múzeum koncepciójának kialakításában. Kiemelkedő munkásságát számos rangos díjjal és kitüntetéssel ismerték el.

A Ludwig Alapítvány

Irene Ludwig a Mainzi Egyetemen folytatott történelmi és művészettörténeti tanulmányokat. Diákévei alatt ismerte meg Peter Ludwigot, akivel 1951-ben kötött házasságot. A házaspár a jövedelmező üzleten – a Monheim család birtokában lévő csokoládégyárakon – kívül minden percét a művészeteknek szentelte, a hatvanas évektől kezdődően az egyik legjelentősebb európai kortárs művészeti gyűjteményt hozták létre.
1982 októberében Irene és Peter Ludwig létrehozta a "Ludwig Alapítvány a Művészetért és a Nemzetközi Megismertetésükért" elnevezésű alapítványt. Irene Ludwig 1996. július 22-én, férje váratlan halála után megalapította a Peter és Irene Ludwig Alapítványt, azzal a céllal, hogy beteljesítse Peter Ludwig életművét és biztosítsa a gyűjtemény darabjait őrző múzeumok tartós anyagi biztonságát.
Az Alapítvány céljai közé tartozik a műtárgyak gyűjtése és kezelése – beleértve kiállítások szervezését és a műtárgyak letétbe helyezését egyes közgyűjteményekbe –, a pénzügyi háttér megteremtése a műtárgyak megvásárlásához, megőrzéséhez, valamint a fenti tevékenységek népszerűsítése, a kulturális szférában pedig minél több nemzetközi kapcsolat kiépítése.

Az Alapítvány további célja, hogy – egy nemzetközi kulturális párbeszéd megteremtése érdekében – megkönnyítse a különféle Ludwig Múzeumok közötti együttműködést. Ennek a multikulturális párbeszédnek a népszerűsítése nemzeti határoktól függetlenül gazdagítani fogja a társadalmi kapcsolatokat. Az alapítók elgondolásának és célkitűzéseinek megfelelően, valamint óriási munkával létrehozott hatalmas gyűjteményük megbecsülése érdekében az alapítvány vezetőségére hárul az a feladat, hogy az alapítványt a jövőben is sikeresen vezesse. Az alapítvány vezető szervei ugyanakkor szabadon reagálnak az állandóan változó világ kihívásaira. A Peter és Irene Ludwig Alapítvány életre hívása nem a Ludwig-gyűjtemény változatlan formában való megőrzését, hanem az alapítók szelleméhez híven az azzal való ésszerű gazdálkodást, a jövő számára való gazdagítását tűzte ki célul.

A budapesti Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum is tagja a szervezetnek, s nemzetközi vásárlásait és szakmai programjait rendszeresen támogatja az aacheni székhelyű alapítvány.

Az alapítók

Peter Ludwig
Peter Ludwig 1925. július 5-én született Koblenzben. 1945 őszétől kezdve a Bonni Tudományegyetemen jogot tanult, majd 1946-tól művészettörténetet, régészetet, őstörténetet és filozófiát hallgatott az újonnan létrejött Mainzi Tudományegyetemen. Gyűjtőtevékenysége már tanulóévei alatt elkezdődött. Doktori disszertációját 1950-ben "Picasso emberképe, mint nemzedékünk élethez való attitűdjének kifejeződése" címmel írta. 1951-ben feleségül vette Irene Monheimet és sikeres vezetői karriert futott be a családi Monheim/Ludwig Csokoládégyárban. 1957-től együttműködött a kölni és az aacheni múzeumokkal, számos múzeum vezetőségi tagja volt, szakmai tevékenységét jó néhány kitüntetéssel ismerték el és több egyetemen választotta tiszteletbeli oktatójává. Peter Ludwig 1996. július 22-én halt meg.

Irene Ludwig
Irene Ludwig 1927-ben született Aachenben. 1947-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait Mainzben, művészettörténet, régészet és őstörténet szakokon. Gyűjtőtevékenysége a mainzi tanulóévek alatt kezdődött, 1957-től együttműködött a kölni és az aacheni múzeumokkal, számos múzeum vezetőségének tagja. Jó néhány nemzetközi elismerés és kitüntetés birtokosa, több egyetem tiszteletbeli oktató cím adományozásával ismerte el tevékenységét. Irene Ludwig 2010. november 28-án hunyt el.