Félreérthetetlen mondatok. Az újragondolt gyűjtemény

2010. május 26. – 2011. augusztus 14.
Mikor
2010. május 26. – 2011. augusztus 14.

A GYŰJTEMÉNY: a Ludwig Múzeum új gyűjteményi katalógusa megvásárolható a kiállítótérben. Részletek...
A Ludwig Múzeum 2010-es állandó gyűjteményi kiállítása azokat a műveket állítja fókuszba, amelyek a művészet és a politikum sokszor ellentmondásos, konfliktusokkal teli és komplex kapcsolatára reflektálnak. Olyan témákra gondolhatunk itt, mint a társadalmi és művészeti utópiák sorsa, a kulturális emlékezet működésének kérdése, a kreativitás határai, a városi terek különféle célú használata, a művész szerepe és a politikumhoz való viszonya, stb. Ezek a kérdések gyakran különféle hatalmi viszonyok vonatkozásában jelennek meg, amelyek – különösen a mi geopolitikai környezetünkben, de nem kizárólag itt – gyakran kapnak explicit politikai színezetet. Ennek egyik megnyilvánulási formája volt az elmúlt rendszer politikai hatalma által működtetett, kiterjedt cenzúra, ami akár egzisztenciális értelemben is meghatározta az 1989 előtt létrejött művek korabeli létezését, ma pedig közvetetten hat arra, ahogy ezt a korszakot, illetve az akkoriban keletkezett műveket bemutatjuk és látjuk. Ezek a mozgások ugyanakkor nem függetleníthetők a művészet nemzetközi színterétől, akár oly módon, hogy a művek a vele való párbeszédben, vagy éppen ellenében jönnek létre. Ennek talán legismertebb korszaka az ún. hidegháború kora, amikor az absztrakt művészetet a nyugati világ propaganda eszközeként is felhasználta a politika, míg például Magyarországon ugyanez történt a szocialista realizmussal, amivel párhuzamosan a művészek ellenzéki szerepbe kényszerültek azáltal, hogy nonfiguratív művészetet műveltek.
A kiállításban ez a tematikus szempont a legerősebb meghatározó elv, melynek megfelelően a múzeum gyűjteményének jól ismert darabjai helyett megpróbál újabbakat kiemelni és a közönség számára ismertté és népszerűvé tenni. Nagy számban találhatók közöttük olyan művek, amelyeket az elmúlt időszakban vásárolt a múzeum, és így – múzeumi kontextusban − először ezen a kiállításon láthatók. Ezek részben magyar művészek (mint például Csákány István, Kaszás Tamás, Kokesch Ádám, Nemes Csaba) munkái, illetve részben a nemzetközi művészeti szcénából jól ismert alkotóktól származnak (Harun Farocki, KwieKulik, Zbigniew Libera, Simon Starling, Mladen Stilinović, Szombathy Bálint, Goran Trbuljak).
A kiállításban a művek kontextusát elsősorban nem a keletkezésük idején velük párhuzamosan létrejött művek alkotják, hanem bizonyos tematikus vagy formai szempont kiemelése révén kerülnek az adott munkák egymás mellé. Ezek a párhuzamok első pillantásra néha banálisnak tűnnek, ám azt a célt szolgálják, hogy a műveket megpróbálják a nézők számára új jelentések kiindulópontjául felmutatni (Ficzek Ferenc, Károlyi Zsigmond, Stanislav Kolíbal, Timm Ulrichs stb.). A kiállítás kísérletet tesz arra, hogy egyrészt kimenekítse a műveket egy szigorúan és hagyományosan vett művészettörténeti rendszerből, mely sokszor az összefüggéseknek és kapcsolódásoknak csak szűk részét képes megjeleníteni. Éppen ezért a kiállítás nagyban épít a néző aktív részvételére, aki ily módon a saját személyes tapasztalatát és tudását használja a művek értelmezéséhez, miáltal a tárgyakkal egy sokkal személyesebb viszont alakíthat ki.
Kiállító művészek:
BACHMAN Gábor, BAK Imre, Bik Van der Pol, BIRKÁS Ákos, Rafał BUJNOWSKI, CSÁKÁNY István, ERDÉLY Miklós, ESTERHÁZY Marcell, Richard ESTES, Szemjon Natanovics FAJBISZOVICS, Harun FAROCKI, FEHÉR László, FICZEK Ferenc, Andreas FOGARASI, GYENIS Tibor, HAJAS Tibor, HALÁSZ Károly, IMPEX – WORKSHOPRON, IRWIN, JOVÁNOVICS György, KÁROLYI Zsigmond, KASZÁS Tamás, KASZÁS Tamás – KEREKES Gábor – KOVÁCH Gergő, KESERUE Zsolt, KIS VARSÓ / LITTLE WARSAW, KOKESCH Ádám, Stanislav KOLÍBAL, LAKNER László, LENGYEL András, Zbigniew LIBERA, MAJOR Rebecca, David MALJKOVIĆ, MAURER Dóra, Malcolm MORLEY, Antoni MUNTADAS, NAGY Kriszta, NEMES Csaba, PINCZEHELYI Sándor, Gerhard RICHTER, Simon STARLING, Henryk STAŻEWSKI, Frank STELLA, Mladen STILINOVIĆ, SUGÁR János, Sean SNYDER, SZOMBATHY Bálint, Timm ULRICHS, TÓT Endre, Goran TRBULJAK, VÁRNAI Gyula, VESZELY Beáta, WEBER Imre
Kurátor: TIMÁR Katalin
A művek vásárlását támogatták:
Peter und Irene Ludwig Stiftung, Aachen; Nemzeti Kulturális Alap; Oktatási és Kulturális Minisztérium
Rólunk írták
FÉLREÉRTHETETLEN ÚJRAÉRTÉSEK (Fürth Eszter, www.revizoronline.com)
A munkás, a kultúrmunkás és a többiek (Aknai Katalin, Műértő/www.hvg.hu)