Húzd rá! - Mladen Stilinović retrospektív kiállítása

2011. április 22. – július 3.
Mikor
2011. április 22. – július 3.

Mladen Stilinović (1947, Belgrád) a hetvenes években indult közép-európai neoavantgárd művészek egyik legjelentősebb képviselője. A Ludwig Múzeumban megrendezett retrospektív kiállítása, amely egyedülálló léptékű a régióban és Magyarországon, a legfontosabb installációit, kollázsait, fényképeit, művészkönyveit, filmjeit, festményeit és objketjeit mutatja be. Legtöbb filmje most első ízben szerepel kiállításon.

Stilinović szerteágazó munkásságában az ideológiai jeleket és azok társadalmi vonatkozásait vizsgálja. A hetvenes évek óta a legkülönfélébb médiumokon keresztül próbál választ adni olyan kérdésekre, mint hogy megfoszthatók-e a szimbólumok, színek, szlogenek politikai és művészeti kontextusuktól vagy miként helyezhetők át másikba. Művei az irónia, a paradoxon és a manipuláció eszközeivel kritizálják a politikai nyelvhasználatot, a művészet intézményi hierarchiáját, illetve a pénz és a munka szerepét a társadalomban. 1975-től tagja volt testvérével és barátaival a Hat Művész Csoportja nevű művészcsoportnak, melynek nyilvános helyeken végbevitt kiállítás-akciói lehetővé tették a művészetről folytatott eszmecserét avval a közönséggel, amelynek nem szokása kiállítások látogatása.

A nyelv iránti érdeklődés Stilinović legtöbb korai munkáját alapvetően meghatározza. Kollázsaiban a nyelv elsősorban a vizuális jellel összefüggésben jut szerephez, amikor a költői nyelvet, a politikai szólamokat és a mindennapi kifejezéseket alkalmazza. Művészkönyveiben és fotómunkáiban Stilinović olyan, a munka témájára vonatkozó jelszavakat használt, amelyek a termelést és a haladást ünnepelték, a munkásosztály forradalmának marxista frázisai, metaforái és szimbólumai voltak. Különös figyelmet szentelt a vörös szín szimbolikájának számos munkájában, például a Vörös-Rózsaszín c. installációban (1970-es évek), törekedett arra, hogy a színt köznapibb és ideológiai tartalmától megtisztított formában használja.

A nyolcvanas években született, több száz darabból álló művében, A holtak kizsákmányolása című installációban az értelmüket vesztett, kiüresedett jelekkel foglalkozik: legyen szó akár a kommunista ideológia jelképeiről, akár letűnt művészeti jelenségekről, mint az orosz avantgárd vagy a szocialista realizmus. Stilinović szerint a művésznek – saját magát is beleértve – tisztában kell lennie azzal, hogy a halott jelek használata kizsákmányolást jelent. A Munkák pénzzel ciklusban megmutatkozik kritikai érdeklődése a pénz társadalmi jelentősége, a pénz szerepét meghatározó rituálék, konvenciók és ideológiák iránt. A kiállítás címét is adó Húzd rá! (Énekelj!) (1980) című munkában Stilinović ironikusan a homlokára ragasztott pénzzel mutatkozik, mint olyan művész, aki ki van szolgáltatva a társadalmi működésnek, vagyis mások nótáját húzza. A művész szerepével több művében is foglalkozik, például a Művész munka közben (1978) című fotósorozaton (mely a Ludwig Múzeum gyűjteményi kiállításán szerepel), vagy annak a feliratnak a formájában, mely a legismertebb munkái közé tartozik, és amely szerint A MŰVÉSZ, AKI NEM BESZÉL ANGOLUL, NEM MŰVÉSZ ( 1992).

A Ludwig Múzeum retrospektív kiállítása a művész legfontosabb installációit, kollázsait, fényképeit, művészkönyveit és műcsoportjait mutatja be. A kiállítás kurátora Branka Stipančić, koordinátora Székely Katalin.

A kiállításhoz kapcsolódóan egy átfogó, angol nyelvű katalógus is megjelenik, többek között Branka Stipančić, Georg Schöllhammer, Ellen Blumenstein, Ana Janevski írásaival.

A kiállítást támogatta:
Embassy of the Republic of Croatia in Budapest / Ministry of Culture of the Republic of Croatia

Rólunk írták

Minden Művészet Szenvedésből Fakad (Dani Áron, prae.hu)